Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi obecną Komisję Trójstronną. – To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce – podkreśla Piotr Duda, szef „Solidarności” Za przyjęciem ustawy głosowało 425 posłów, przeciw było trzech a jeden wstrzymał się od głosu.

Spotkanie z Okręgową Inspektor Pracy w Bydgoszczy

Spotkanie z Okręgową Inspektor Pracy w Bydgoszczy

24 czerwca w sali MZK w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji związkowych z Bydgoszczy z Prezydium ZR. Do udziału w zebraniu zaproszono p.Małgorzatę Porażyńską – Okręgową Inspektor Pracy oraz jej zastępcę p.Emilię Pankowską. W pierwszej części panie przedstawiły informacje o sprawach prowadzonych przez inspektorów OIP, m.in. egzekwowanie decyzji podejmowanych  wobec pracodawców, wyników przeprowadzonych kontroli, głównych czynnikach wypadków przy pracy, działalności prewencyjnej OIP oraz promowania dobrych praktyk wśród pracodawców.

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

24 czerwca odbyło się, ostatnie przed wakacyjną przerwą, posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Na początku obrad Grzegorz Skiba z POZ NSZZ „Solidarność” przy ENEA Bydgoszcz, członek ZR wręczył Leszkowi Walczakowi okolicznościowy medal, przygotowany przez tę organizację wraz z podziękowaniami z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy w ostatnim miesiącu odeszli od nas: śp.Robert Stankiewicz, śp.Ewa Drzewianowska, śp.Andrzej Baran, śp.Ryszard Pokolenko, śp.Eugeunisz Miemczyk.

NIE ŻYJE EUGENIUSZ MIEMCZYK

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi śp. EUGENIUSZA MIEMCZYKA działacza NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, długoletniego przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy LAFARGE Cement Polska S.A. Zakład Kujawy. Delegata na WZD Regionu Bydgoskiego trzech kadencji. W 2005 roku śp. Eugeniusz Miemczyk za zaangażowanie w działalność i rozwój Związku  otrzymał Złotą Odznakę „Solidarności” Regionu Bydgoskiego.

Spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych

W środę 24 czerwca zapraszamy na spotkanie przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Bydgoszczy z Prezydium i Zarządem Regionu. Sala konferencyjna przy MZK Sp.zo.o., ul. Inowrocławskiej, początek obrad godz.12.00. W związku z zaproszeniem na posiedzenie Okręgowej Inspektor Pracy, prosimy o przygotowanie pytań i tematów do dyskusji.

„Solidarność” żąda dymisji ministra zdrowia

"Solidarność" żąda dymisji ministra zdrowia

- Jeżeli ktokolwiek z pracowników w moim szpitalu podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze mnie, dyrektora, zwolniony – powiedział wczoraj w TVN Marian Zembala, nowy minister zdrowia.

Nie żyje Ryszard Pokolenko

Nie żyje Ryszard Pokolenko

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi RYSZARDA POKOLENKO. Śp. Ryszard był członkiem ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W latach 2002-2014 był Delegatem na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. W 2010 roku został uhonorowany „Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”. Był oddanym i aktywnym działaczem „Solidarności”, życzliwym,  szczerym i dobrym człowiekiem. Z wielką pasją uwieczniał na filmach i zdjęciach ważne wydarzenia związkowe w naszym Regionie. Pozostanie na zawsze w naszej serdecznej pamięci.

Konkurs wędkarski na 35.lecie „Solidarności”

Konkurs wędkarski na 35.lecie „Solidarności”

Z okazji 35.rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zorganizował dla związkowców naszego Regionu Konkurs Wędkarski o puchar „Solidarności” Regionu Bydgoskiego. Zawody odbyły się 13 czerwca na jeziorze Pakoskie – Południowe w miejscowości Głogówiec. Do współzawodnictwa stanęły drużyny organizacji NSZZ „Solidarność” działających w: PKP Cargo Północny Zakład Spółki, Bonduelle Polska S.A., PZPG Stomil S.A., Chemwik Sp. zo.o. oraz reprezentacja Zarządu Regionu Bydgoskiego.

„Krajówka” w Toruniu

Minutą ciszy za tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej, rozpoczęła się obradująca w Toruniu, w dniach 16-17.06., Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Głównymi tematami dyskusji są sytuacja w poszczególnych branżach i regionach oraz działania związku w najbliższych miesiącach. Członkowie Komisji podjęli również kilka istotnych dla funkcjonowania związku decyzji.

Kiszczak prawomocnie skazany

15 czerwca Czesław Kiszczak został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Sąd Apelacyjny w Warszawie ukarał go za udział w „związku przestępczym o charakterze zbrojnym”, który przygotowywał stan wojenny.