Chcemy rozmawiać, tylko nie mamy z kim

Chcemy rozmawiać, tylko nie mamy z kim

- Przyszłam tutaj do Państwa na zaproszenie Przewodniczącego Regionu, bo z „Solidarnością” zawsze jest mi po drodze. Z pewnością nie odpowiem Państwu na gnębiące was pytania, bo to nie jest obszar mojego działania. Jestem tutaj, żeby Państwa wysłuchać, ewentualnie przyjąć dokumenty czy pisma, które z pewnością przekażę kolegom ministrom odpowiadającym za wasze służby – powiedziała na początku wczorajszego spotkania ze związkowcami minister MSW Teresa Piotrowska. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj, tutaj nie rozwiążemy problemów i nie oczekujemy żadnych deklaracji. Chcemy jednak zwrócić uwagę na projekt budżetu państwa, który naszym zdaniem, może nie w całości, ale w obszarach [...]

Sprawdź zanim podejmiesz decyzję

Sprawdź zanim podejmiesz decyzję

W nadchodzących wyborach o mandat parlamentarzysty ubiega aż 450 dotychczasowych posłów i senatorów. Dzięki naszej kampanii można sprawdzić, jakie podejmowali decyzje w czasie swojej aktywności w parlamencie – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK. Wczoraj w Katowicach podczas konferencji prasowej lider Związku objaśniał na czym polega kampania „Sprawdzam polityka”.

Szef bydgoskiej „Solidarności” nie będzie przepraszał!

Szef bydgoskiej "Solidarności" nie będzie przepraszał!

Wczoraj w bydgoskim Sądzie Okręgowym odbyło się posiedzenie podczas którego, przeciwko Przewodniczącemu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszkowi  Walczakowi o ochronę dóbr osobistych występowała grupa Ciech SA. Przewodniczący Regionu bardzo mocno angażował się w obronę jednego z największych zakładów w naszym Regionie – ZCh „ZACHEM” S.A. Władzom Spółki nie spodobał się wywiad, jakiego udzielił szef bydgoskiej „Solidarności” jednemu z bydgoskich portali newsowych. Poczuli się obrażeni i satysfakcji szukali przed sądem. Ostatecznie strony zawarły ugodę i Przewodniczący Leszek Walczak nie musi nikogo przepraszać.

DEBATA WSPARCIE DLA REGIONU

DEBATA WSPARCIE DLA REGIONU

NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizują Debatę społeczną z kandydatami do parlamentu z okręgu bydgoskiego. Na spotkanie zapraszamy wszystkich kandydatów z pierwszych miejsc list wyborczych naszego regionu lub, w razie niemożności przybycia „jedynki”, kolejną osobę z listy wyborczej.

KURIOZALNY POZEW PRZECIWKO PRZEWODNICZĄCEMU!!!

Dzisiaj, 6 października, w Bydgoskim Sądzie odbędzie się sprawa przeciwko Przewodniczącemu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” o ochronę dóbr osobistych wniesiona przez Ciech SA. Przypomnijmy, że Leszek Walczak bardzo mocno zaangażował się w obronę jednego z największych zakładów w naszym Regionie – ZCh „ZACHEM” S.A. Czyżby owa sprawa była odwetem za tamten czas? Godzina 12.00, Sąd Okręgowy I Wydz.Cywilny Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie, parter sala12.

Spotkanie z minister MSW Teresą Piotrowską

Dzisiaj o godzinie 14.30 w siedzibie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się spotkanie z Minister Spraw Wewnętrznych p.Teresą Piotrowską, dotyczące postulatów pracowniczych  zgłoszonych podczas spotkania u Wojewody Ewy Mes 24 września. Związkowcy zwracali wówczas uwagę na dramatyczną sytuację  pracowników administracji jednostek budżetowych.

Jesteśmy „czkawką” dla naszego Państwa

Jesteśmy „czkawką” dla naszego Państwa

Wczoraj w siedzibie Regionu Bydgoskiego odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” oraz Stowarzyszenia „Chełminiacy1982”.  Tematem konferencji była wchodząca właśnie w życie ustawa o pomocy finansowej osobom (lub ich rodzinom), które w okresie komunizmu poprzez swoją działalność opozycyjną tracili życie, zdrowie, a często także pracę będącą jedynym źródło utrzymania ich rodzinom.

Bądźmy solidarni

Prośba o pomoc dla KZ NSZZ „Solidarność” przy Cuiavia OSM Inowrocław. W związku  z obciążeniem kosztami przez Sąd kwotą 7560 zł  słownie (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) za przegraną sprawę, która dotyczyła przeszkadzania przez Prezesa  Cuiavia OSM Inowrocław w prowadzenia sporu zbiorowego, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Cuiavia OSM Inowrocław  prosi o wsparcie finansowe i wpłatę na konto  BGŻ 93 20 30 00 45 11 10 00  00 01 34 64 40  z dopiskiem „pomoc” celem zapłaty powyższej kwoty. Koszty zostały utrzymane  mimo odwołania się do drugiej instancji sądu w sprawie ich zmniejszenia.  W dniu 09.09.2015r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [...]

Będzie szkolenie dla SIP

Informujemy, że planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy z naszego Regionu. Termin szkolenia uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie 52 376-70-10 oraz na adres e-mail sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Domagamy się zmian w budżecie państwa

Domagamy się zmian w budżecie państwa

- Domagamy się zmiany w projekcie budżetu państwa  i zwiększenia środków na wszystkie jednostki sfery budżetowej – mówił podczas wczorajszego spotkania z Wojewodą Ewą Mes Przewodniczący Regionu Leszek Walczak. W rozmowach  uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z: Okręgowego Urzędu Miar, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego, Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S”, I Urzędu Skarbowego i Urzędu Skarbowego z Nakła oraz członkowie Prezydium ZR.