Majowe święto

Majowe święto

Z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Parafia Katedralna św. Marcina i Mikołaja zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny. Eucharystii 3 maja na Starym Rynku w Bydgoszczy będzie przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa. Początek mszy świętej o godzinie 11.00.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

28 kwietnia przed Krzyżem przy byłym „Zachemie” odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary wypadków przy pracy. Wieńce przed tablicami złożyły delegacje Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystości uczestniczył Poczet Sztandarowy Regionu w składzie: Jan Kryger (zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu), Andrzej Wąsowski i Henryk Zinkiewicz oraz Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Przymierze” w składzie: Jan Monarcha, Sylwester Guzowski i Wiesław Celewicz. Wiązankę kwiatów od bydgoskiej „Solidarności” złożyli: Sebastian Gawronek – zastępca przewodniczącego Regionu, Czesław Rekowski oraz Adam Engelbrecht.

Uroczystości pogrzebowe śp.Jarosława Wenderlicha

Pogrzeb śp. Jarosława Wenderlicha wraz z Mszą świętą odbędzie się dnia 2 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym Bielawki przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Komunikat

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że e dniu 2 maja  (poniedziałek) biuro Zarządu  Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” będzie nieczynne.

Żegnamy Cię Jarku

Żegnamy Cię Jarku

Z ogromnym bólem, żalem i smutkiem przyjęliśmy widomość o śmierci naszego Przyjaciela Jarosława Wenderlicha. Zmarł wczoraj, miał 67 lat. Z wykształcenia był prawnikiem. W 1992 roku został Dyrektorem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Od początku powstania współpracował z NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Będąc rzecznikiem prasowym i doradcą prawnym bydgoskiego MKZ-u uczestniczył w marcu 1981 roku w sesji Rady Miasta, podczas której doszło do prowokacji władzy komunistycznej wobec reprezentacji NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Był współautorem zawartego wówczas Porozumienia.

Dekomunizacja nazw ulic w przestrzeni publicznej… ale nie w Bydgoszczy

Dekomunizacja nazw ulic w przestrzeni publicznej... ale nie w Bydgoszczy

Wczoraj w siedzibie Regionu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”, na temat kontrowersyjnej zmiany nazwy Skweru „Zbigniewa Załuskiego” na Skwer „Pomorskiego Okręgu Wojskowego”. W konferencji uczestniczyli: Sebastian Gawronek – zastępca przewodniczącego Regionu, Tadeusz Antkowiak – prezes Stowarzyszenia „Chełminiacy1982”, Jan Raczycki – prezes Stowarzyszenia „Przymierze” oraz dr Marek Szymaniak z IPN.

Stanowisko Komisji Krajowej ws. wieku emerytalnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje stanowisko Związku określone w decyzji Prezydium Komisji Krajowej nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, jak również w stanowisku z dnia 18 lutego 2016 r., reprezentatywnych Central Związków Zawodowych stanowiących stronę związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego, w sprawie przedmiotowego projektu.

Życzenia z Watykanu dla „Solidarności” Regionu Bydgoskiego

Drodzy Bracia i Siostry, Chrystus zmartwychwstał! W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jesteśmy wezwani, aby na nowo odkryć i przyjąć ze szczególną intensywnością pocieszającą wieść zmartwychwstania: Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja! (sekwencja wielkanocna). Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to możemy spojrzeć nowymi oczami i sercami na każde wydarzenie naszego życia. Jeśli powierzymy się Jemu, to Jego łaska nas zbawi. Jako radośni słudzy nadziei – głośmy więc Zmartwychwstałego swoim życiem i przez miłość. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest pełnym objawieniem miłosierdzia. Otwórzmy się na nadzieję!

Projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych

Rząd przygotował projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych. Głównym powodem nowelizacji jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i wymogi Międzynarodowej Organizacji Pracy nakazujące wprowadzenie zmiany umożliwiającej zrzeszanie się w związkach zawodowych nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.

Komunikat

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” przypomina, że jutro 20 kwietnia o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych z Bydgoszczy. Zebranie odbędzie się w sali MZK przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.