„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność” nr 16

„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność” nr 16

W najnowszym „Tygodniku” Jarosław Gowin mówi: Źle głosowałem. Dziś oceniam moje głosowanie przeciwko referendum w sprawie wieku emerytalnego za błąd. Powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie, że projekt, pod którym podpisało się przynajmniej milion obywateli, jest poddawany pod głosowanie w referendum w sposób obligatoryjny. Z prezesem Polski Razem rozmawia Krzysztof Świątek. W artykule „Mobbing za zamkniętymi drzwiami” psychologowie Wojciech i Marek Wareccy twierdzą, że mobbing zabija bardzo skutecznie silnych i słabych. Często zdarza się, że dzieje się to za zamkniętymi drzwiami instytucji, których na pozór nikt by o takie praktyki nie posądził.

Komentarz Piotra Dudy w sprawie współpracy partii prawicowych w nadchodzących wyborach

Mając w pamięci jednoznaczne deklaracje liderów głównych partii prawicowych, że po dojściu do władzy, takie decyzje obecnej koalicji jak wydłużenie wieku emerytalnego, czy antypracownicze zmiany w kodeksie pracy, wyrzucą do kosza – z nadzieją przyjmujemy ich plany jednoczenia swoich ugrupowań. W tym kontekście jednoczenie się prawej strony sceny politycznej jest procesem oczekiwanym nie tylko przez NSZZ „Solidarność”, ale i większość polskich pracowników.

Rafał Bruski odpowiada …

Jednym z pierwszych Stanowisk przyjętych przez IX WZD Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” był dokument dotyczący pokazu spektaklu ,,Golgota Picnik” Rodrigo Garcii  w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, który odbył się w dniu 27 czerwca. W Stanowisku Delegaci domagali się od Prezydenta Miasta podjęcia działań zmierzających do wstrzymania spektaklu ,,Golgota Picnik” Rodrigo Garcii, a także publicznej informacji z jakich środków zostały zakupione bezpłatne wejściówki na pokaz.

NIE ŻYJE JERZY PUCIATA

NIE ŻYJE JERZY PUCIATA

28 czerwca, w wieku 81 zmarł wybitny bydgoski artysta malarz, wielki społecznik, człowiek o otwartym dla wszystkich sercu JERZY PUCIATA.   Kremacja wraz z mszą świętą odbędzie się w czwartek 3 lipca 2014 r. o godzinie 15.30 przy ul. Łochowskiej w Białych Błotach. Pogrzeb w piątek 4 lipca 2014 r. o godzinie 13.00 na cmentarzu parafialnym św. Jerzego w Toruniu.

Dyskusja programowa i przyjęcie dokumentów IX WZDR

Dyskusja programowa i przyjęcie dokumentów IX WZDR

DZIEŃ DRUGI 27 czerwca, o godzinie 9.00 rozpoczęły się obrady drugiego dnia IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Do pracy w Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014-2018 zgłoszono 8. kandydatów na ustalone Uchwałą 7 miejsc mandatowych. Natomiast do reprezentowania Regionu na Krajowym Zjeździe Delegatów zgłoszono również 8 osób na 6.miejsc mandatowych. Po przypomnieniu procedur głosowania, kandydaci rozpoczęli swoje krótkie prezentacje, a następnie przystąpiono do głosowania.

Sprawozdania, oceny i wybory – IX WZD Regionu Bydgoskiego

Sprawozdania, oceny i wybory – IX WZD Regionu Bydgoskiego

DZIEŃ PIERWSZY 26 czerwca, mszą świętą w intencji bydgoskiej „Solidarności” rozpoczęło się IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Odprawił ją Kapelan Regionu Ojciec Mieczysław Łusiak, który w homilii nawiązał m.in. do aktualnych wydarzeń w kraju potępiając zakłamanie i obłudę obecnej rządzącej koalicji. Mówił także o znaczeniu, jakie dla Polaków w dalszym ciągu ma „Solidarność”, jej członkowie i działalność w obronie ludzi pracy.

NOWE WŁADZE REGIONU

NOWE WŁADZE REGIONU

W dniach 26-27 czerwca odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, podczas którego wybrano władze Regionu na kadencję 2014-2018. Leszek Walczak został ponownie wybrany na Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. W głosowaniu tajnym wzięło udział 146 Delegatów, za kandydaturą Leszka Walczaka głosowało 118 Delegatów.  Gościem IX WZD Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” był Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Podczas dwudniowych obrad wybrano nowy skład Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów  NSZZ „Solidarność”. Późnym wieczorem pierwszego dnia obrad odbyło się także pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Regionu, na którym powołano Prezydium ZR. Władze Regionu [...]

Stanowisko IX WZDR w sprawie ,,Golgota Picnik”

Delegaci IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ ,,Solidarność” Regionu Bydgoskiego domagają się od pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy podjęcia działań zmierzających do wstrzymania spektaklu ,,Golgota Picnik” Rodrigo Garcii, który ma być pokazany w dniu dzisiejszym w Teatrze Polskim.

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego

IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego

W dniach 26-27 czerwca br. odbędzie się IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego Sesja Sprawozdawczo- Wyborcza. Ponad 170 Delegatów z zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych, okręgów łączonych oraz dziewięciu Oddziałów i Biur Terenowych naszego Regionu wybierać będzie władze bydgoskiej „Solidarności” na kadencję 2014-2018.

Porozumienie PIP i Prokuratury Generalnej

Mniej umorzeń, lepsza ochrona praw pracowników i szybsze karanie nieuczciwych pracodawców – takie korzyści mają płynąć z porozumienia zawartego pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Prokuraturą Generalną. Pod koniec maja wspólny dokument podpisali prokurator generalny Andrzej Seremet i główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Celem zawartego porozumienia jest skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.