Solidarność Region Bydgoski

Zapraszamy na nową stronę internetową www.solidarnoscbydgoszcz.pl

Zapraszamy na nową stronę internetową www.solidarnoscbydgoszcz.pl

Z przyjemnością zapraszamy na naszą nową stronę internetową dostępną pod adresem: www.solidarnoscbydgoszcz.pl  

P. Duda: Dzięki „S”, prezydentowi i prem. Emilewicz z Tarczy 3.0 wykreślono antypracownicze zapisy

P. Duda: Dzięki "S", prezydentowi i prem. Emilewicz z Tarczy 3.0 wykreślono antypracownicze zapisy

- To dzięki Solidarności, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wicepremier Jadwidze Emilewicz udało się wykreślić antypracownicze zapisy z tarczy antykryzysowej 3.0. – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności w rozmowie z Mateuszem Kosińskim. Tysol.pl: Jesteśmy w czasie rozmów o pakiecie ustaw zwanych potocznie „tarczą antykryzysowa 3.0.”, ale wróćmy do początku. Bardzo istotne zapisy dla świata pracy, dla rynku pracy, dla związków zawodowych, dla pracowników znalazły się w „tarczy antykryzysowej 1.0”. Jak Solidarność oceniła pierwszy pakiet ustaw? Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność: Na początku trzeba powiedzieć, ze jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji jeśli chodzi o nasz kraj, naszą ukochaną ojczyznę, naszą gospodarkę [...]

Nadzwyczajne posiedzenie prezydium ZRB w sprawie „Tarczy 3″

Nadzwyczajne posiedzenie prezydium ZRB w sprawie "Tarczy 3"

W związku z wpłynięciem projektu ustawy „Tarcza 3″, w której Rząd wykorzystuje kryzys do ograniczania praw pracowników i warunków zatrudnienia, jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Prezydium omówi szczegółowo proponowane przez Rząd rozwiązania oraz pomimo pandemii rozpocznie pilne przygotowania do akcji protestacyjnych.   Przypominamy, że biuro Zarządu Regionu Bydgoskiego jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach 10-14. Prosimy jednocześnie aby każdą wizytę w biurze umawiać przez sekretariat (tel. 505 007 628) lub bezpośrednio ustalać spotkanie z przewodniczącym albo członkami Prezydium. Monitorujemy sytuację w zakładach pracy i będziemy bronić każdego członka Związku.

Stanowisko Prezydium KK NSZZ „S”: W „Tarczy 3″ Rząd chce chronić miejsca pracy… zwolnieniami

Stanowisko Prezydium KK NSZZ "S": W "Tarczy 3" Rząd chce chronić miejsca pracy... zwolnieniami

NSZZ „Solidarność” nie godzi się na nieskrępowane zwolnienia zarówno indywidualne jak i grupowe, obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, przejęcie i dowolne dysponowanie zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych. „Solidarność” dotarła do założeń rządowego projektu „Tarczy antykryzysowej 3″, sygnowanej datą 22 kwietnia br. To co tam zostało zapisane oznacza to de facto wolna amerykanka na rynku pracy. - Proponowane przez Rząd zapisy tzw. trzeciej „Tarczy antykryzysowej”, to likwidacja ochronnej funkcji kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. Mówiąc wprost – to brak jakichkolwiek cywilizowanych reguł na polskim rynku pracy. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji [...]

Biuro Zarządu Regionu wznawia działalność

Biuro Zarządu Regionu wznawia działalność

Po miesięcznej przerwie obradowało Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Omówiono działania podejmowane przez członków Prezydium w okresie pracy zdalnej, które w głównej mierze dotyczyły spraw: wypłat wynagrodzeń pracownikom sfery budżetowej za czas pracy zdalnej, porozumień w ramach postoju ekonomicznego w przedsiębiorstwach oraz interwencji dotyczących wypowiedzeń umów o pracę. Prezydium z dezaprobatą przyjęło uchwalenie przez Sejm ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. „Tarczy antykryzysowej 2” bez konsultacji społecznych. Jest to niczym nieusprawiedliwione świadome złamanie przez Rząd prawa, w tym Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego. W stanowisku Związek przedstawiono długą  listę zarzutów do [...]

Rząd zmierza do otwartego konfliktu – żądamy dialogu i konsultacji

Rząd zmierza do otwartego konfliktu - żądamy dialogu i konsultacji

„Tarcza antykryzysowa 2” nie została poddana konsultacjom społecznym. – To świadome złamanie prawa, w tym konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego – ocenia w swoim stanowisku „Solidarność” i ostrzega, że jest to droga do otwartego konfliktu. Nowa wersja ustawy tzw. „Tarcza antykryzysowa – 2” choć dotyczy praw milionów pracowników, nie została poddana konsultacjom społecznym. W swoim stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ostro krytykuje Rząd zarówno za rozwiązania zawarte w projekcie, jak i sam tryb procedowania ustawy. Dzisiaj wydało również obszerną opinię o projektowanych zmianach. – Forsowanie przez rząd projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa [...]

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wielu łask Bożych, dobroci i wzajemnej życzliwości Koleżankom i Kolegom oraz waszym Rodzinom. Tegoroczna Wielkanoc będzie dla nas wszystkich czasem wyjątkowym i szczególnym.Tradycyjne świąteczne rodzinne spotkania musimy odłożyć na później, wykazując odpowiedzialność za zdrowie własne i naszych bliskich. Zachowajmy jednak wiarę w Jezusa Chrystusa i w moc jego zmartwychwstania. Niech jego siła prowadzi nas przez ten trudny czas i ponownie rozbudzi poczucie więzi i wspólnoty, tak bardzo nam teraz potrzebnej. W imieniu własnym oraz prezydium, Leszek Walczak Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” na kryzys – najważniejsze informacje

"Solidarność" na kryzys - najważniejsze informacje

Poniżej umieszczamy linki do artykułów opracowanych przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, omawiających szczegółowo rozwiązania zawarte w tzw. Tarczy antykryzysowej.  1. Badania okresowe w ramach „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45760–Solidarnosc-na-kryzys-cz-1-Badania-okresowe-w-ramach-Tarczy-antykryzysowej- 2. Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy w „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45761–Solidarnosc-na-kryzys-2-Przestoj-ekonomiczny-i-obnizony-wymiar-czasu-pracy-w-tarczy-antykryzysowej- 3. Porozumienia w ramach „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45762–Solidarnosc-na-kryzys-cz-3-Porozumienia-w-ramach-Tarczy-antykryzysowej- 4. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych: https://tysol.pl/a45845–Solidarnosc-na-kryzys-cz-4-Zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych 5. Pracownicy młodociani w „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45847–Solidarnosc-na-kryzys-cz-5-Pracownicy-mlodociani-w-tarczy-antykryzysowej- 6. Kwarantanna i świadczenia opiekuńcze w „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45849–Solidarnosc-na-kryzys-cz-6-Kwarantanna-i-swiadczenia-opiekuncze-w-tarczy-antykryzysowej- 7. Pracownicy zatrudnieni w infrastrukturze krytycznej: https://tysol.pl/a45955–Solidarnosc-na-kryzys-odc-7-Pracownicy-zatrudnieni-w-infrastrukturze-krytycznej 8. Rozwiązania tarczy antykryzysowej dotyczące osób z niepełnosprawnościami: https://tysol.pl/a45957–Solidarnosc-na-kryzys-odc-8-Rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dotyczace-osob-z-niepelnosprawnosciami 9. Usługi społeczne w ramach „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45958–Solidarnosc-na-kryzys-odc-9-Uslugi-spoleczne-w-ramach-%E2%80%9Etarczy-antykryzysowej%E2%80%9D 10. Emerytury, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, PPK w „Tarczy antykryzysowej”: https://tysol.pl/a45961–Solidarnosc-na-kryzys-odc-10-Emerytury-wsparcie-budownictwa-mieszkaniowego-PPK-w-tarczy-

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – udział związku zawodowego

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – udział związku zawodowego

W dniu 31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „tarcza antykryzysowa”. Bardzo istotne pod kontem udziału w tej procedurze związków zawodowych, są dwa elementy przewidziane w art. 15 g ust. 1 przedmiotowej ustawie: „Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę [...]

Solidarność w Mondi pomaga szpitalowi w Świeciu

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Mondi Świecie podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 10000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Świeciu. Do dnia dzisiejszego zakupiono i przekazano 1000 masek ochronnych, 20 szt. okularów ochronnych, 40 litrów mydła antybakteryjnego, 10 opakowań środków dezynfekujących. Część tych zakupów przekazano bezpośrednio na SOR a część zostanie rozdysponowana na oddziały przez dyrekcję Szpitala w Świeciu. Komisja włączyła się także w akcję zbierania środków na zakup specjalistycznego sprzętu. To wspaniała „solidarna” postawa.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7