XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia, po raz osiemnasty tysiące związkowców należących do NSZZ „Solidarność” przybyły do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na doroczną pielgrzymkę. Przyświecało im hasło „Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać”. Od godzin rannych przed licheńską bazyliką gromadziły się tłumy związkowców, ich rodzin i przyjaciół, którzy przybyli do Lichenia, aby modlić się w intencji NSZZ „S”, naszej Ojczyzny oraz swoich własnych. Wzdłuż bocznych  naw świątyni ustawiło się 130 Pocztów Sztandarowych z całego kraju, w tym Poczet Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, w składzie: Andrzej Wąsowski, Jan Monarcha i Henryk Zinkiewicz.

Ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników handlu

2 maja odbędzie się ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w tej branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne. – To nie Solidarność wymyśliła ten protest. To oddolna inicjatywa samych pracowników. Liczymy, że ta akcja protestacyjna wreszcie uświadomi pracodawcom, jak wielkie jest niezadowolenie pracowników handlu i skłoni ich do podjęcia rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

W I rocznicę śmierci śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha

W I rocznicę śmierci śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha

Przewodnicząca Klubu Prawicy Bydgoskiej Teresa Misiewicz oraz radny miasta Bydgoszczy Jarosław Wenderlich zawiadamiają, iż 27 kwietnia w I rocznicę śmierci Jarosława Wenderlicha seniora odprawiona zostanie w intencji Zmarłego Msza Święta w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 16.30 (al. kardynała Stefana Wyszyńskiego 58, Bydgoszcz).

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan jest pełnym objawieniem miłosierdzia. Pozwala nam spojrzeć nowymi oczami i sercami na każde wydarzenie naszego życia. Jako słudzy nadziei, którą niesie, głośmy Zmartwychwstałego swoim życiem przez miłość.

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO LICHENIA

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO LICHENIA

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza członków i sympatyków Związku do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu pod hasłem: Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać.

Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących

Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, dzięki ofiarności członków Związku, od wielu lat wspiera organizacje społeczne zajmujące się pomocą osobom najuboższym, samotnym i wykluczonym. W tym roku również chcemy wesprzeć Siostry ze Zgromadzenia Albertynek w przygotowaniu śniadania wielkanocnego. Zgromadzenie prowadzi stołówkę dla ubogich i samotnych przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy. Zwracamy się do organizacji związkowych z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia. Środki można przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”. 

Komunikat

Informujemy, że Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w Wielki Piątek -14 kwietnia biuro Regionu będzie nieczynne.

„Solidarność” wzywa do ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

Coraz większa niepewność co do przyszłości Europy Socjalnej wymaga oparcia praw polskich pracowników na solidnym fundamencie – apeluje  „Solidarność”. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku uznaje za konieczne podjęcie działań prawnych i faktycznych zbliżających Polskę do ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Zrewidowana Europejska Karta Społeczna (ZEKS) jest jednym z podstawowych dokumentów Rady Europy. Określa prawa i wolności obywatelskie, a także mechanizm kontrolny gwarantujący ich poszanowanie przez państwa będące stronami Karty. Zgodnie z jej zapisami, wszyscy Europejczycy korzystają z takich samych praw, a prawa te mają wpływ na wszystkie aspekty ich codziennego życia, włącznie z mieszkaniem, zdrowiem, edukacją, zatrudnieniem, [...]

Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej

Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem nasza Ojczyzna w osobach Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonki, parlamentarzystów, generałów – dowódców sił zbrojnych RP, duchowieństwa, szefów najważniejszych instytucji w Państwie, przedstawicieli Rodzin Katyńskich straciła w jednej chwili nie tylko elitę polskiej sceny politycznej. Straciliśmy także oddanych Rzeczpospolitej uczestników walki o wolną i demokratyczną Polskę. Straciliśmy ludzi, dla których: Ojczyzna, patriotyzm, służba narodowi były najważniejszymi elementami ich życia i działalności.

POMAGAJMY!

Od wielu lat wspólnie wspieramy działania Sióstr ze Zgromadzenia Albertynek w organizacji pomocy osobom najuboższym i samotnym. Jak przed każdymi świętami, w tym szczególnym czasie, zwracamy się do członków organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.