Skwer „Żołnierzy Wyklętych” czy „Pomorskiego Okręgu Wojskowego”?

Pismo Tadeusza Antkowiaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia Osób Internowanych CHEŁMINIACY 1982, do dr. Zbigniewa Sobocińskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy, w sprawie zmiany nazwy Skweru płk. Zbigniewa Załuskiego w Bydgoszczy.  Szanowny Panie Przewodniczący, piszę do Pana w imieniu 1542 osób internowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych w okresie stanu wojennego od 5.11.1982-3.02.1983. W dniu 10.02.2016 r. z programu „Samorządni” w TVP Bydgoszcz dowiedziałem się, że Skwer płk. Zbigniewa Załuskiego ma być przemianowany, nie jak była propozycja, na skwer „Żołnierzy Wyklętych” lecz na skwer „Pomorskiego Okręgu Wojskowego”. Informacja ta znalazła swe potwierdzenie po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/436/16 z [...]

Dla kogo wsparcie z programu „500 plus”

Rząd przyjął ustawę ws. programu 500 plus. „Solidarność” popiera główny cel programu, ale zaznacza, że rozwiązania zaproponowane przez rząd mogą mieć ograniczone efekty, a zdefiniowane cele mogą być trudne do osiągnięcia. Świadczenie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie. Żeby otrzymać je także na pierwsze dziecko, trzeba będzie zmieścić się w kryterium dochodowym – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, pozostające na utrzymaniu rodziców. Co ważne, 500 zł przysługuje na dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia, [...]

„Kosmici” w Zachemie

Tak można by podsumować zakończone postępowanie prokuratorskie. W dniu 31 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy umorzyła śledztwo w sprawie wyrządzania w okresie od stycznia 2006 r. do października 2012 r. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Zachem S.A. przez członków zarządu Grupy Kapitałowej CIECH. Owe postanowienie otrzymaliśmy 11 stycznia 2016r.

Wniosek do Posłów PiS naszego Regionu

W związku z toczącymi się sporami zbiorowymi w jednostkach administracji rządowej, których główne postulaty dotyczą zwiększenia środków na realizację zadań statutowych, wydatków rzeczowych oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników spoza tej służby, nasz Związek skierował wniosek do Posłów Prawa i Sprawiedliwości województwa: Joanny Borowiak, Ewy Kozaneckiej, Iwony Michałek, Anny Sobeckiej, Tomasza Latosa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Piotra Króla, Bartosza Kownackiego, Łukasza Szreibera, Krzysztofa Czabańskiego.

Spór zbiorowy w BPH

W związku z fiaskiem rozmów Organizacji Związkowych z Zarządem Banku BPH, 2 lutego, rozpoczęto procedurę wszczęcia sporu zbiorowego. Jak informuje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Banku BPH, ogłoszony został plan transformacji Banku, czego skutkiem będą między innymi zwolnienia grupowe, które dotkną ponad 1700 osób tj. 1/3 załogi. Jest to bardzo poważna sytuacja zarówno ze względu na skalę zwolnień jak i pomysł przekształcania Banku na zasadach tzw. franczyzy i outsourcingu. Związek wykorzysta wszystkie możliwe „drogi” statutowo-prawne do obrony praw pracowników.

W najnowszym „Tygodniku Solidarność”

W najnowszym „Tygodniku Solidarność”

W najnowszym numerze „Tygodnika Solidarność” o terrorze agencji ratingowych, które swoje „przepowiednie” robią często pod bogatych. – Agencje ratingowe należą do takich podmiotów globalnego rynku finansowego, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Agencje ratingowe są taką współczesną odmianą wyroczni delfickiej. I podobnie jak w przypadku tej ze starożytnej Grecji, także i te wyrocznie często robią przepowiednie pod bogatych i wpływowych współczesnego świata – czytamy w artykule.

Podziękowania i życzenia z Watykanu

Podziękowania i życzenia z Watykanu

Leszek Walczak – przewodniczący Regionu otrzymał podziękowanie za przesłane do Ojca Świętego Franciszka życzenia od bydgoskiej „Solidarności” z okazji  Bożego Narodzenia.

Obradował Zarząd Regionu

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad Leszek Walczak przedstawił informację z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której jest przewodniczącym. Zwrócił się także z prośbą  do członków Zarządu o przekazanie propozycji tematów, którymi powinna się zająć Rada w bieżącym roku. 

Prezydent podpisał tzw. małą ustawę medialną – oświadczenie „Solidarności”

NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje informację o podpisaniu przez Prezydenta RP tzw. „małej ustawy medialnej”. Media publiczne w Polsce przeżywają głęboki kryzys, zwłaszcza z uwagi na brak skutecznego sposobu finansowania i znaczne ich upolitycznienie. Do obecnego kryzysu przyczyniło się zdecydowanie osiem ostatnich lat rządów koalicji Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Przyczyniło się nie tylko do degradacji mediów publicznych, ale także do łamania praw związkowych, pracowniczych, degradacji rynku pracy.

Kondolencje

Koledze MARKOWI NAPIERALE Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” i Przewodniczącemu MK NSZZ „Solidarność” przy MZK Sp.zo.o w Bydgoszczy serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci TEŚCIOWEJ składają Leszek Walczak – Przewodniczący oraz Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ  „Solidarność”