Pismo do Rektora UMK w Toruniu

Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak wystosował w dniu dzisiejszym pismo do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof.dr hab. Andrzeja Tretyna w sprawie sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy.

Podziękowania od Papieża Franciszka

W dniu dzisiejszym na ręce Leszka Walczaka wpłynęły podziękowania za życzenia przesłane Papieżowi Franciszkowi w imieniu bydgoskiej „Solidarności” z okazji Świąt Bożego Narodzenia. „Jego Świątobliwość Franciszek z wdzięcznością przyjął życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Obradował Zarząd Regionu

Obradował Zarząd Regionu

21 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu Regionu. Na wstępie Przewodniczący Leszek Walczak przedstawił informację ze spotkania Krajowego Sztabu Protestacyjnego w sprawie przygotowanego przez Rząd RP programu restrukturyzacji górnictwa na Śląsku.

Terminarz spotkań z Przewodniczącymi na 2015 rok

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” ustalono, że spotkania Prezydium ZRB z przewodniczącymi podstawowych jednostek organizacyjnych Związku z terenu Bydgoszczy w 2015 roku odbędą się w następujących terminach: 18 marca, 24 czerwca, 16 września oraz 16 grudnia.

Pogotowie strajkowe w NSZZ „Solidarność” trwa

– Dopiero po spotkaniu z premier Kopacz ocenimy, czy rząd jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat postulatów, które zgłaszaliśmy 1,5 roku temu – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” po spotkaniu liderów i delegacji trzech reprezentatywnych central Związkowych, które odbyło się w Katowicach 20 stycznia. – Wtedy być może zdecydujemy o zawieszeniu pogotowia strajkowego – dodał.

Negocjacje w Szpitalu im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy

Dzisiaj, 20 stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim Nr1 im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęły się negocjacje ws.  planowanego przekazania części zakładu pracy składającej się z pracowników Działu Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego oraz pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach: salowa, starsza salowa, salowa gospodarcza, starsza salowa gospodarcza firmie zewnętrznej na zasadzie outsourcingu.

To porozumienie wszystko zaczyna

To wspaniała wiadomość – tak szef Związku Piotr Duda zareagował na wiadomość o podpisaniu porozumienia pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Strajkowo-Protestacyjnym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i stroną rządową. Jego zdaniem to dopiero początek naprawy polskiego górnictwa.

Sprawdź jak głosowali nasi parlamentarzyści ws.górnictwa!

Po nocnej, burzliwej debacie posłowie głosami koalicji PO-PSL przyjęli nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Za głosowało 240 posłów, przeciw 208, dwóch się wstrzymało. Przyjęta nowelizacja pozwala na likwidację od 4 do 6 kopalń za pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopań. Jak głosowali posłowie można sprawdzić na www.sprawdzampolityka.pl  Tymczasem wczorajsze rozmowy nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. – Nie ma jeszcze światełka w tunelu, ale iskierka zaczyna się żarzyć – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po kolejnej rundzie rozmów z delegacją rządową. Spotkanie miało roboczy charakter, a negocjacje kontynuowane są dzisiaj. 

POPARCIE REGIONU DLA STRAJKUJĄCYCH GÓRNIKÓW!

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” przesłało w dniu dzisiejszym do Dominika Kolorza – Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Stanowisko w pełni popierające akcję strajkowo-protestacyjną prowadzoną w śląskich kopalniach.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

13 stycznia, jak każdego miesiąca, zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i „Solidarności”. Msza święta z udziałem Pocztu Sztandarowego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odprawiona zostanie o godzinie 18.00 w naszym kościele patronackim o.o.Jezuitów przy Placu Kościeleckich.