W X ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W X ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„Nie lękajcie się tego, coście sami stworzyli, nie lękajcie się świata, tych wszystkich ludzkich wytworów, które coraz bardziej stają się człowiekowi zagrożeniem! Nie lękajcie się siebie samych!” Tak mówił do nas Jan Paweł II – Ojciec „Solidarności”- Nasz Papież. 2 kwietnia mija dziesiąta rocznica śmierci tego Wielkiego Polaka.

Ważna informacja dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Ważna informacja dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w Bydgoszczy zwraca się za pośrednictwem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” o zgłaszanie się osób, które były represjonowane w stanie wojennym (aresztowane, internowane, skazane wyrokami sądowymi lub ich sprawy były umarzane) i nie otrzymały odszkodowania, względnie odszkodowanie to nie było adekwatne do poniesionych strat materialnych.

Życzenia od abp Stanisława Gądeckiego

„Niech czas paschalnej radości, owoc misterium Chrystusa, umocni w nas miłość Boga i ofiarną Służbę Ewangelii” – to życzenia od Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przesłane na ręce Leszka Walczaka, przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dla związkowców naszego Regionu.

KOMUNIKAT

Przypominamy, że 31 marca mija termin obowiązkowego złożenia przez organizacje związkowe druku CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

Śniadanie Wielkanocne dla najuboższych

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” od wielu lat wspiera organizacje społeczne zajmujące się pomocą osobom najuboższym. Jak co roku, przed świętami, zwracamy się do organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”, organizowanej przez Siostry ze Zgromadzenia Albertynek przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy, które prowadzą stołówkę dla ubogich. Środki na wyżej wymieniony cel prosimy przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”

„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność” nr 12

„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność” nr 12

W najnowszym „TS”, nawiązując do 10.rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II, w artykule „Władza daleko od nauczania świętego” padają pytania: jak wypełniamy zadania, które postawił przed nami papież? Czy przedstawiciele władzy realizują testament Ojca Świętego? Bp Antoni Dydycz stwierdza, że Bilans wypada marnie, by nie powiedzieć fatalnie. (…) Po zakończeniu ziemskiej wędrówki Ojca Świętego grupy jego przeciwników zaczęły ujawniać swoje ideologie i wprowadzać je w życie”.

XV Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci

XV Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci

29 marca, w Niedzielę Palmową, odbędzie się XV Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolnie Śmierci. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są: Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Pokolenie”, Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”, Fundacja „Wiatrak” oraz wspólnoty Sanktuarium Królowej Męczenników. Hasłem tegorocznego misterium są słowa Świętego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się” – „Non abbiate paura”.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – już po raz ósmy!

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – już po raz ósmy!

Ósma edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” rusza 1 kwietnia. NSZZ „Solidarność” po raz kolejny nagrodzi certyfikatem firmy, które szanują prawa pracownicze oraz stawiają na stabilne zatrudnienie i partnerskie relacje w zakładzie pracy – czytamy na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

KK ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Dzisiaj Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej.

Kolejne seminarium w ramach projektu unijnego

Kolejne seminarium w ramach projektu unijnego

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu realizuje projekt  „Solidarni w regionie – Innowacyjni w działaniu”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników z regionu bydgoskiego, poprzez inicjatywy podejmowane przez partnerów społecznych w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego.