Archive for Październik 2013

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Spotkanie z Okręgową Inspektor Pracy

Spotkanie z Okręgową Inspektor Pracy

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” gościliśmy p. Małgorzatę Porażyńską – Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy oraz p. Emilię Pankowską – zastępcę ds.prawno-organizacyjnych. – Współpraca „Solidarności” z OIP w Bydgoszczy zawsze układała się dobrze i mam nadzieję, że dalej tak będzie- powiedział Leszek Walczak witając obie panie. Małgorzata Porażyńska obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy pełniła od stycznia 2013 roku, a powołanie na to stanowisko nastąpiło 21 maja br. W krótkiej prezentacji z działalności OIP w Bydgoszczy, p.Porażyńska podkreśliła rolę, jaką w przeprowadzaniu kontroli w zakładach pracy odgrywa Społeczny Inspektor Pracy i związki zawodowe.

Pikieta przed bydgoskim ratuszem, 30.10.2013 r.

Pikieta przed bydgoskim ratuszem, 30.10.2013 r.

Bez pracy bieda kołacze… – związkowa pikieta

Bez pracy bieda kołacze... - związkowa pikieta

Ponad 500 związkowców z bydgoskiego Nitro-Chemu i Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, wspieranych przez mieszkańców miasta pikietowało dzisiaj przed Ratuszem, w którym obradowała Rada Miasta. „Bez pracy bieda kołacze więc za wodę i ścieki nie zapłacę”, „(p. Prezydent Ciemniak – przyjaciel Zachemu). Boże chroń nas od przyjaciół, z nieprzyjaciółmi poradzimy sobie sami” „Panie Prezydencie błądzić może każdy, tylko głupi trwa w uporze” – takimi hasłami, gwizdami, syrenami i czerwonymi kartkami związkowcy z: „Solidarności”, FZZ, OPZZ i ZZ „Kontra” wyrażali swoje niezadowolenie, żal i złość na decyzje włodarzy miasta dotyczące ich zakładów pracy.

Zaproszenie na spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Zaproszenie na spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Prezydent zaprosił Piotra Dudę na spotkanie z udziałem przedstawicieli central związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 30 października o godz. 13.00.

Pikieta w obronie związkowców

Pikieta w obronie związkowców

30 października br. o godzinie 9.00, przed Urzędem Miasta w Bydgoszczy odbędzie się pikieta Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w obronie miejsc pracy w bydgoskiej firmie Nitro-Chem oraz przeciwko decyzji władz miasta dotyczących pozbawienia pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp.zo.o. nabytych uprawnień. Prosimy o liczny udział w pikiecie i solidarnościowe wsparcie koleżanek i kolegów z tych dwóch zakładów.

Nie żyje Tadeusz Mazowiecki

Nie żyje Tadeusz Mazowiecki

Zmarł 28 października w Warszawie. Miał 86 lat. Tadeusz Mazowiecki był pierwszym premierem III Rzeczypospolitej, wybranym po wyborach 4 czerwca 1989 r. Mocno związany z „Solidarnością” – w sierpniu 1980 roku był współautorem „Apelu” 64 intelektualistów popierającego postulaty strajkowe stoczniowców, a także przewodniczącym Komisji Ekspertów Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Zaangażowany jako doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej, później Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Lecha Wałęsy. Był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”.

Co w nowym numerze „Tygodnika Solidarność”?

W numerze 44 „Tygodnika Solidarność” m.in.: Widzialna ręka wyzysku, Tusku nie bądź tchórzem, Polska tania siła robocza, Emerytury – upokarzające miłosierdzie, Nie pozwólmy niszczyć Kościoła a także felietony: Jana Pietrzaka, Ryszarda Bugaja oraz Jerzego Kłosińskiego. Zachęcamy do czytania „Tygodnika Solidarność”, jedynego ogólnopolskiego pisma NSZZ „Solidarność” poruszającego tematykę spraw pracowniczych. TSol nr 44_2013 r.

O Nitro-Chemie i MZK w bydgoskim ratuszu

O Nitro-Chemie i MZK w bydgoskim ratuszu

24 października w bydgoskim ratuszu odbyło się spotkanie Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu i Marka Napierały – członka Prezydium Zarządu Regionu z prezydentem miasta Rafałem Bruskim. Rozmowy dotyczyły dwóch spraw: planowanego podziału MZK na dwie odrębne spółki zajmujące się transportem tramwajowym i autobusowym oraz planowanym od nowego roku podniesieniem cen zrzutu wody przez MWiK dla spółki Nitro-Chem S.A. Zapowiadana drastyczna podwyżka może spowodować upadek spółki. – Zanim rozpoczną się prace nad rozdzieleniem Spółki MZK na spółkę tramwajową i autobusową, firma  która zostanie wyłoniona do tego zadania przez ratusz przedstawi pewne  założenia, które będziemy analizować.

Konferencja prasowa przed kancelarią Premiera

Konferencja prasowa przed kancelarią Premiera

Dzisiaj przed kancelarią Premiera odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli szefowie reprezentatywnych central związkowych: Piotr Duda – NSZZ „Solidarność”, Jan Guz – lider OPZZ i Tadeusz Chwałka – szef Forum Związków Zawodowych. Nieopodal budynku, w którym rezyduje Donald Tusk, stanęli związkowcy trzymający tablice, na których wypisano 8 głównych postulatów oraz odpowiedzi ministra pracy – wszystkie negatywne.

Szkolenie dla RKW

22 października w Zarządzie Regionu odbyło się szkolenie członków Regionalnej Komisji Wyborczej. Zajęcia poprowadził Bogdan Olszewski z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jak mówi w materiale filmowym na naszym facebooku „w Ordynacji Wyborczej” jest kilka zmian, z którymi RKW powinna się zapoznać, aby sprawnie przeprowadzić wybory władz na kadencję 2014-2018, na wszystkich szczeblach związkowych”. Krajowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zorganizowaniu takich szkoleń we wszystkich Regionach.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7