Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Będzie sondażowe referendum strajkowe

Będzie sondażowe referendum strajkowe

23 kwietnia w Warszawie, odbyło się posiedzenie sztabu protestacyjnego NSZZ „Solidarność”. Dyskusja dotyczyła przygotowania protestu przeciwko rządowym zmianom w prawie pracy, w tym m.in. planów wprowadzenia w kodeksie pracy 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz elastycznych form czasu pracy. Sztab protestacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu do końca czerwca, na szczeblu zakładów pracy w całej Polsce, sondażowego referendum strajkowego. Kulminacja protestu przypadnie prawdopodobnie na wrzesień. W obradach Sztabu Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Leszek Walczak.

„Solidarność” w Licheniu

„Solidarność” w Licheniu

21 kwietnia odbyła się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Lichenia. We wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyło około 15.000 związkowców oraz 160 Pocztów Sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Z naszego Regionu w pielgrzymce licheńskiej udział wzięło 50 osób wraz Pocztem Sztandarowym w składzie: Jan Kryger, Andrzej Wąsowski i Henryk Zinkiewicz. Po mszy świętej pielgrzymi złożyli wiązanki kwiatów przy pomnikach: błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i pomniku upamiętniającym wydarzenia Sierpnia 80. Opiekunami bydgoskiej pielgrzymki byli: Jan Kryger – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu oraz Ryszard Sieradzki.

Rząd nie wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy!

Jak wynika z pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku Ministra pracy, który występuje w imieniu premiera Donalda Tuska, rząd nie zamierza wycofać się ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających 12-to miesięczny okres rozliczeniowy oraz elastyczne formy czasu pracy. Wycofanie tych projektów było pierwszym i podstawowym warunkiem powstrzymania się naszego Związku od podjęcia akcji protestacyjnych. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd zmierza do konfrontacji. Dlatego na 23 kwietnia zwołano w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań Związku.

Debata o oświacie

Debata o oświacie

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu nad Wisłą odbyła się Debata o Oświacie. Organizatorami dyskusji były: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Świeciu oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Patronat nad Debatą objęli: Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak. W swoim wystąpieniu szef Regionu wyraźnie podkreślił, że najważniejszym podmiotem troski państwa zawsze powinien być uczeń. Zdaniem związkowców niedopuszczalna jest dalsza likwidacja szkół i innych placówek oświatowych oraz obniżanie rangi zawodu nauczyciela. W Debacie poruszane były tematy istotne dla polskiego ucznia, rodzica i nauczyciela dotyczące m.in: nowej podstawy [...]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego członkiem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Sebastian Gawronek. Jednym z głównych punktów posiedzenia było zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Apel o wsparcie BOSS

Apel o wsparcie BOSS

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Bydgoskiego Ośrodka Solidarności Społecznej. Przekazując 1% swojego podatku wspieramy funkcjonowanie wspólnoty terapeutycznej dla bezdomnych i alkoholików przy Domu Rekolekcyjnym w Suchej, funkcjonowanie kuchni dla ubogich prowadzonej przez Siostry Albertynki w Bydgoszczy a także działalność wychowawczą dzieci i młodzieży prowadzoną przez Ojców Jezuitów. Wystarczy w odpowiednią rubrykę swojego PIT-u wpisać numer KRS 0000281131. Z góry serdecznie dziękujemy.

„Towarzysz” Prezes!!!

W PRL-u towarzysz sekretarz PZPR i towarzysz Dyrektor z niezwykłą sumiennością wykonując polecenia partii zabraniali i utrudniali wywieszania flag „Solidarności” i grozili działaczom Związku zwolnieniami z pracy. Ale to już było i wydawało się, że w wolnej Polsce takie niechlubne dla pracodawców przypadki nie będą miały miejsca.

Petycja do Premiera

Petycja do Premiera

Podczas odbywającej się 26 marca solidarnościowej pikiety przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wręczył wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu Zbigniewowi Ostrowskiemu Petycję skierowaną do Premiera Tuska. Związkowcy zarówno z „Solidarności”, jak i Forum ZZ, OPZZ oraz organizacji pozarządowych napisali w niej, że „zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczaniu wydatków socjalnych i żądają realizacji przez Rząd Europejskiego Programu Walki z Ubóstwem. W Petycji podkreślono także, iż „Odrzucenie dialogu i dalsze lekceważenie społeczeństwa spowoduje wzrost uzasadnionych protestów przez kolejne grupy społeczne i zmusi Związek do podjęcia radykalnych działań w obronie ludzi pracy i społeczeństwa obywatelskiego”.

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

19 marca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu w dniu 26 marca czterogodzinnego strajku generalnego na Śląsku, a we wszystkich miastach wojewódzkich akcji solidarnościowej – przede wszystkim w postaci pikiet i manifestacji przed urzędami wojewódzkimi. Komisja Krajowa przyjęła Uchwałę ws. działań Związku wobec polityki rządu . W posiedzeniu Komisji Krajowej w Bielsku-Białej uczestniczyli Leszek Walczak – Przewodniczący Regionu i Wojciech Wachowiak – członek KK. O szczegółach akcji protestacyjnej w naszym Regionie rozmawiać będą jutro, 22 marca, członkowie Zarządu Regionu, Prezydium i Przewodniczący organizacji związkowych.

Zarząd „Ciech Pianki” Sp. z o.o. łamie prawo związkowe!!!

11 marca o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie Zarządu „Ciech Pianki” Sp. z o.o. z Organizacjami Związkowymi działającymi w tej Spółce, w ramach wszczętego sporu zbiorowego. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Ciech Pianki” Sp.z o.o. upoważniła zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Sebastiana Gawronka do przeprowadzenia, w ich imieniu, spotkania.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74