Debata „Wsparcie dla Regionu”

1Blisko sto osób uczestniczyło w Debacie „Wsparcie dla Regionu” zorganizowanej wspólnie przez Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” oraz Nadwiślański Związek Pracodawców „Lewiatan”. 25 lutego, w hotelu Słoneczny Młyn spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy i związkowcy, aby podjąć działania wspierające rozwój naszego województwa. Po prezentacjach ekspertów: dr Daniela Kiewry i prof.Wojciecha Majewskiego dyskusja toczyła się w dwóch panelach tematycznych – pierwszy dotyczył infrastruktury drogowej, a drugi wodnej. Uczestniczyli w nich posłowie: Anna Bańkowska, Zbigniew Girzyński, Paweł Olszewski, Jan Krzysztof Ardanowski, Tomasz Lenz i senator Jan Rulewski. Moderatorem debaty był redaktor Cezary Wojtczak z TVP Bydgoszcz. – Głównym celem dzisiejszej debaty było to, aby zacząć wreszcie skutecznie działać i to nie tylko poprzez budowanie infrastruktury drogowej i wodnej, ale przede wszystkim przez skuteczny rozwój przemysłu i tworzenie miejsc pracy, bo w tym kierunku właśnie zmierzała nasza dzisiejsza inicjatywa – stwierdził podsumowując Debatę Leszek Walczak, przewodniczący naszego Regionu. – Jeśli nie skonsolidujemy naszych wysiłków, bo udowodniliśmy dzisiaj, że potrafimy to zrobić, to dla naszego regionu będzie po prostu za późno – powiedział Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” na zakończenie Debaty. Uczestnicy spotkania podpisali „Deklarację” (tekst opublikowany poniżej). Organizatorzy zapowiedzieli także kontynuowanie inicjatywy wspólnych Debat „Wsparcie dla Regionu”. Niestety nie wszyscy parlamentarzyści byli zainteresowani udziałem w Debacie i okazaniu troski o mieszkańców województwa. Oprócz uczestników paneli obecni byli: pani poseł Teresa Piotrowska i Tomasz Latos. Byli także tacy, którzy potwierdzili swoją obecność, a następnie ją odwoływali. Ocenę pozostawiamy wyborcom!!!


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74