Obradował Zarząd Regionu

128 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Leszek Walczak zrelacjonował posiedzenie Komisji Trójstronnej, które odbyło się 27.02.2013 r. Następnie zaproszeni koledzy z Grudziądza przedstawili powody decyzji związanych ze zmianą miejsca rejestracji organizacji związkowych z ich powiatu. Podczas obrad omówiono także trwającą w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy akcję protestacyjną przeciwko włączeniu tej Spółki do Grupy BUMAR. Po wystąpieniu Przewodniczącego ZOZ NSZZ „Solidarność” przy „Ciech Pianki” Adama Engelbrechta, Zarząd przyjął Stanowisko ws. sytuacji w „Ciech Pianki” Sp. z o.o. W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz w sprawie przyjęcia projektu budżetu ZRB na rok 2013. Na zakończenie członkowie Zarządu Regionu wybrali do prac w Prezydium nowego sekretarza – został nim kolega Wiesław Piotrowski.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74