Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego członkiem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Sebastian Gawronek. Jednym z głównych punktów posiedzenia było zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. NSZZ „Solidarność” zgłosiła wniosek o przesunięcie zaopiniowania tego dokumentu na kolejne posiedzenie Rady, ze względu na brak możliwości zajęcia stanowiska w tej sprawie przez stronę społeczną. Głównym powodem złożenia wniosku było zbyt późne przesłanie dokumentu przez Wojewódzki Urząd Pracy, a także stwierdzenie w nim zawarte, iż „został skonsultowany ze stroną społeczną”, a takiej konsultacji nie było. Niektórzy członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia tłumaczyli, że opiniowanie dokumentów odbywa się podczas posiedzenia Rady. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Sebastian Gawronek i złożył votum separatum do zaopiniowanego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74