Spotkanie Straży Miejskiej

21 lutego w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” działających przy Strażach Miejskich i Gminnych Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Grudziądza, Komornik, Gdańska, Białegostoku, Krakowa, Szczecina, Lublina, Przemyśla i Bydgoszczy. Spotkanie wspierał również Jerzy Wielgus, Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych i zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak. Efektem spotkania było podjęcie inicjatywy utworzenia Krajowej Sekcji Straży Miejskich i Gminnych NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z zapisami Regulaminu rejestracji krajowych branżowych jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik Uchwały Komisji Krajowej nr 17/08 w sprawie zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku, jednostki organizacyjne inicjujące powstanie krajowej sekcji z grona swoich przedstawicieli powołały tymczasową Radę, której zadaniem jest przygotowanie odpowiedniego wniosku o zarejestrowanie Krajowej Sekcji Straży Miejskich i Gminnych i przedstawienie go Komisji Krajowej, co nastąpi w miesiącu kwietniu. W skład tymczasowej Rady weszli: Jarosław Walenciak -Przewodniczący, Daniel Pokuta – Zastępca Przewodniczącego, Robert Rokosz -Zastępca Przewodniczącego, Sylwia Delikat – Sekretarz, oraz członkowie: Mariusz Sumara, Robert Majorke, Piotr Kubcza, Dariusz Nowak, Piotr Gradowski, Dariusz Paszkowsk, Rafał Kubicki, Marek Babiński.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74