Spotkanie z Syndykiem w sprawie FFM Formet S.A.

21 stycznia odbyło się spotkanie z Syndykiem w sprawie przygotowanego programu naprawczego dla FFM Formet S.A. Uczestniczyli w nim Przewodniczący Leszek Walczak, Jan Kryger – wiceszef Regionu, Agnieszka Pyszkowska – prawnik Zarządu Regionu, Paweł Nadolny – Przewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w FFM Formet S.A. Podczas spotkania omówiono aspekty prawne oraz możliwości dalszej działalności gospodarczej Spółki. Przedstawione przez „Solidarność” propozycje będą analizowane i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74