Spotkanie z wiceprezydent Bydgoszczy Grażyną Ciemniak

13 lutego Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” przy KPEC, ADM i Spółce Wodnej „Kapuściska” oraz członkowie Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” spotkali się z Wiceprezydent Bydgoszczy p. Grażyną Ciemniak. Omówiono problemy w poszczególnych Spółkach, gdzie nadzór sprawuje Urząd Miasta. W przypadku ADM uznano, że zapisy w umowach o zakazie konkurencji zawierają błędy formalno-prawne i konieczne jest spotkanie z Zarządem w celu wyjaśnienia sprawy. Niepewna jest przyszłość Spółki Wodnej „Kapuściska”, Pani Prezydent zobowiązała się do informowania na bieżąco związkowców o jakichkolwiek działaniach. Punktem „zapalnym” jest sprawa Pakietu Socjalnego dla KPEC-u w przypadku zbycia udziałów, gdzie oczywistym jest, iż dokument podpisany przez poprzednie władze miasta jest aktualny i obowiązujący przy podpisywaniu jakiejkolwiek transakcji.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74