„Towarzysz” Prezes!!!

„Towarzysz” Prezes!!!

W PRL-u towarzysz sekretarz PZPR i towarzysz Dyrektor z niezwykłą sumiennością wykonując polecenia partii zabraniali i utrudniali wywieszania flag „Solidarności” i grozili działaczom Związku zwolnieniami z pracy. Ale to już było i wydawało się, że w wolnej Polsce takie niechlubne dla pracodawców przypadki nie będą miały miejsca. A jednak znalazł się „bohaterski” Prezes Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy Pan Cezary Domachowski,, który to w piśmie skierowanym do Przewodniczącej „Solidarności” Zofii Krysiak napisał: „… Tym samym próba oflagowania budynków spółki przez Panią lub przez innych pracowników stanowić będzie działanie wbrew wyraźnym poleceniom organu kompetencyjnego do prowadzenia Spółki…. i będzie w ocenie tegoż pracodawcy stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Mamy nadzieję, że nie było to polecenie „partyjne” Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który jak wiemy jest członkiem partii rządzącej. Oczekujemy, że Pan Prezydent dokona właściwej oceny działań Prezesa, po to, aby więcej nie kompromitował władz miasta. Na szczęście był to jedyny taki przypadek w regionie. W związku z tym polecamy Panu Prezesowi lekturę przepisów prawa w zakresie ciężkiego naruszania obowiązków pracowniczych i czytania tych aktów prawnych ze zrozumieniem!!!


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7