Zarząd „Ciech Pianki” Sp. z o.o. łamie prawo związkowe!!!

11 marca o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie Zarządu „Ciech Pianki” Sp. z o.o. z Organizacjami Związkowymi działającymi w tej Spółce, w ramach wszczętego sporu zbiorowego. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Ciech Pianki” Sp.z o.o. upoważniła zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Sebastiana Gawronka do przeprowadzenia, w ich imieniu, spotkania. Niestety, przy bramie zakładu czekała na przedstawiciela Regionu przykra niespodzianka – na polecenie Prezesa ochrona nie wpuściła go na teren zakładu. Mimo udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących celu wizyty i umówionego wcześniej spotkania związkowców z Zarządem firmy bramy nie otwarto. Wiceszef Regionu nie mógł także spotkać się z członkami Komisji Zakładowej „Ciech Pianki” Sp. z o.o. Niech żyje wolność i prawo w „państwie prawa”!


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74