W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W najbliższą sobotę, 13 grudnia przypada 33.rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak co roku, w całym kraju, zarówno członkowie NSZZ „Solidarność”, jak i Polacy pamiętający tragiczne wydarzenia grudniowej nocy 1981 roku, gromadzą się na uroczystościach upamiętniających tę datę i ludzi, którzy z narażeniem zdrowia i życia walczyli o wolną i demokratyczną Polskę.

Serdecznie zapraszamy związkowców wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz mieszkańców miasta do wspólnego uczczenia tego tragicznego wydarzenia.
13 grudnia o godzinie 17.30 spotkamy się przed budynkiem pierwszej siedziby NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego przy ul.Stary Port. Następnie przejdziemy do kościoła o.o.Jezuitów, aby o godzinie 18.00 modlić się wspólnie w intencji ofiar stanu wojennego i naszej Ojczyzny.

Wprowadzenie stanu wojennego w regionie

Na podstawie materiałów źródłowych udało się ustalić, że pierwsze zatrzymania na terenie Bydgoszczy rozpoczęły się 12 grudnia 1981 r. przed północą. Wyznaczeni funkcjonariusze MO i SB udawali się do miejsc przebywania ludzi wytypowanych do internowania. Po stwierdzeniu tożsamości, wręczano konkretnej osobie decyzję o internowaniu. Dokument, oprócz danych personalnych, zawierał informacje dotyczące miejsca pracy, wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska. W osobnej rubryce wyszczególniono zarzuty postawione osobie przewidzianej do internowania oraz miejsce odosobnienia, w którym będzie przebywać po zatrzymaniu. Internowanych przewożono do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. Osoby zatrzymane przesłuchiwano, spisywano ich dane osobowe, pobierano odciski palców. Następnie milicyjnymi samochodami przewożono zatrzymanych do miejsc odosobnienia.

- Wczesnym świtem 13 grudnia – wspominał Andrzej Musielakznaleźliśmy się w Potulicach. Przywitał nas szpaler ludzi w skórzanych płaszczach z psami, automatami w ręku. Wrażenie było okropne. Już
w celach, w których było przeraźliwie zimno, czekaliśmy na rozwój sytuacji.
Podobnie internowanie wspominał Jan Perejczuk: – W nocy przyszli po mnie ubecy i powiedzieli, że zabierają. Żona się trochę przestraszyła. Powiedzieli, że biorą mnie na komendę, żona ze mną pojechała. Zamknęli mnie. Było nas około 50 osób. Coś nam tam wręczyli i odczytali. Wywieźli – nie wiedzieliśmy gdzie. Po przyjeździe powitali nas psami na dziedzińcu. Trudno powiedzieć, czy człowiek się bał, czy nie (…).
Zatrzymania osób przewidywanych do internowania odbywały się w różnych miejscach. Delegacja bydgoska razem z przedstawicielami innych Regionów, po zakończeniu w Gdańsku w dniach 11-12 grudnia posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” została zakwaterowana w Sopocie. Gdy działacze zobaczyli, że do hotelu zbliża się wojsko, zaczęli niszczyć dokumenty. – Szybko załatwiliśmy się z dokumentami, tak dalece, że chyba wszyscy spłukiwali wówczas wszystkie dokumenty, bo zabrakło wody w całym Grand Hotelu. Ale w tym momencie otworzyły się drzwi, wszedł wychudzony tajniak
i od razu zapytał o mnie. (…) Zakuł mnie w kajdanki. I wówczas zobaczyłem wnętrze Grand Hotelu – bo ja wiem, takiego widoku to się nie widzi.
Z pierwszego piętra, po królewskich schodach, milicjant przy milicjancie, zbici ciasno, mordy wpatrzone jak na narodziny nowego króla, pełne pyszałkowatości i radości, że oto coś widzą, że uczestniczą w ważnym wydarzeniu, satysfakcjonującym ich.(…) Spod Grand Hotelu przewieziono nas gdzieś koło drugiej na komendę w Gdańsku, gdzie nas w piwnicach postawiono pod ścianą, kazano się o nią oprzeć i zrewidowano. Rankiem kolumną przewieziono nas do Strzebielinka
– wspominał Jan Rulewski.

Internowani z województwa bydgoskiego przeważnie osadzeni zostali w ośrodkach odosobnień w Potulicach, Strzebielinku, Mielęcinie i Białołęce oraz w Bydgoszczy-Fordonie. Przewidzianych do internowania zatrzymywano w ramach operacji pod kryptonimem „Jodła”. W regionie bydgoskim łącznie w okresie stanu wojennego internowano 70 osób.*

* Fragment z pracy doktorskiej Marka Fifera „Geneza i działalność NSZZ Solidarność  w regionie bydgoskim (1980-1981)”

Decyzja o internowaniu Stefana Pastuszewskiego – bydgoskiego dziennikarza, działacza „Solidarności”  internowanie


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74