DO SIEGO ROKU!

Koleżankom i Kolegom z NSZZ „Solidarność”, a także waszym Rodzinom życzymy, aby nadchodzący 2015 rok był czasem, w którym zrealizujecie wszystkie swoje osobiste plany i zamierzenia. Niech Nowy Rok przyniesie wiele radości i szczęścia, życzymy zdrowia, samych wspaniałych dni i wszelkiej pomyślności. Szampańskiej zabawy sylwestrowej! 

PODSUMOWANIE 2014 roku

Jaki dla „Solidarności” był rok 2014? Pracowity – obfitujący w protesty, manifestacje, pikiety, akcje strajkowe, rozmowy i negocjacje przy różnych stołach, walkę o miejsca pracy, o ludzi i ich rodziny… Efektów codziennej pracy nie można ani ocenić, ani zmierzyć. Możemy jednak przypomnieć sobie te najważniejsze.

Dla związkowców mijający rok był szczególnie  intensywny, bowiem był to rok wyborczy. Wybieraliśmy władze na nową kadencję: w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych, w Regionie oraz na szczeblu krajowym. W tym roku odbyły się także wybory ogólnokrajowe: do Parlamentu Europejskiego i władz samorządowych. W tym miejscu warto przypomnieć  z pewnością ogólnozwiązkową akcję „Sprawdzam polityka”, której głównym bohaterem w „Bydgoszczu” stał się kandydat PO – były minister finansów. On z pewnością tego roku nie zaliczy do udanych… 

Członkowie Prezydium Zarządu Regionu, Przewodniczący Leszek Walczak wraz z naszymi prawnikami wspierali kolegów i koleżanki z organizacji zakładowych oraz Oddziałów i Biur Terenowych w negocjowaniu poprawy warunków pracy i płacy czy zapisów Układów Zbiorowych Pracy.

Na wniosek bydgoskiej „Solidarności” odbyło się wiele spotkań dotyczących ciągle pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia – zarówno dla pracowników, jak i pacjentów.

Przez cały rok trwały także intensywne negocjacje i niezliczone spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego w sprawie pracowników i trudnej sytuacji spółek komunalnych, szczególnie MZK, KPEC-u, Spółki Wodnej „Kapuściska” i DPS-ów.

Związkowcy „Solidarności” NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, wspierani przez kolegów z Bydgoszczy i Oddziałów ZR, podjęli protest w ramach przewidzianej prawem procedury sporu zbiorowego, który był efektem braku jakichkolwiek postępów w negocjacjach układu zbiorowego pracy. Podczas sesji Powiatu Nakielskiego przedstawili petycję uzasadniającą celowość postulatów dotyczących m.in. podwyżek płac dla pracowników szpitala.

W 2014 roku związkowcy Regionu uczestniczyli m,in. w ogólnopolskiej manifestacji w Szczecinie przeprowadzonej w ramach akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa”, solidarnościowej z Ukrainą w Warszawie i pielęgniarek w Szczecinie.

Związkowe akcje informacyjno – protestacyjne odbyły się także w sklepach Lidl-a. Ich głównym celem było zwrócenie uwagi na łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz brak dialogu w placówkach tej sieci.

Wiele determinacji i zaangażowania wymagało od związkowców przywrócenie ulg na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów, honorowych dawców krwi i pracowników MZK, zabrane przez włodarzy miasta w ramach rzekomych oszczędności.

Wybrane z 2014 roku wydarzenia stanowią zaledwie niewielką część podejmowanych przez Przewodniczącego, członków Prezydium, Zarząd Regionu i przewodniczących Oddziałów i Biur Terenowych działań. Brakuje z pewnością tych, którymi na co dzień w swoich organizacjach zajmują się przewodniczący i członkowie komisji. To przecież oni stoją na „pierwszej linii” w swoich miejscach pracy i to im przede wszystkim, za całoroczną pracę należą się słowa uznania i serdeczne podziękowania. 

Co przyniesie 2015 rok – tego nie wiemy. Jedynym pewnym wydarzeniem będzie jubileusz „Solidarności” – 35. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. A zatem  Do Siego Roku!


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74