Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Dzisiaj w sali MZK odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydium, Zarządu Regionu i Przewodniczących organizacji związkowych z Bydgoszczy. Tradycyjnie gościliśmy także kapelana Regionu Ojca Mieczysława Łusiaka SJ, Ojca Superiora Jerzego Kacprzyka SJ oraz Ojca Andrzeja Lemiesza z parafii pw.Św.Andrzeja Boboli. Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii i zaśpiewaniu kolędy, dzielono się opłatkiem i składano świąteczne życzenia.

33.rocznica wprowadzenia stanu wojennego

33.rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uczciliśmy pamięć ofiar 13 grudnia 1981

Uczciliśmy pamięć ofiar 13 grudnia 1981

13 grudnia, w 33.rocznicę wprowadzenia stanu wojennego bydgoska „Solidarność” uczciła pamięć ofiar stanu wojennego. Uroczystości rozpoczęło spotkanie przed pierwszą siedzibą naszego Regionu przy ul.Stary Port. Tam, przed pamiątkową tablicą delegacje związkowców Regionu oraz organizacji społecznych m.in.: Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy1982”oraz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Przymierze”, złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Przewodniczący Leszek Walczak oraz członkowie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają  Przewodniczących organizacji związkowych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek – 16 grudnia o godzinie 11.00 w sali MZK przy ul.Inowrocławskiej.   

W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W najbliższą sobotę, 13 grudnia przypada 33.rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak co roku, w całym kraju, zarówno członkowie NSZZ „Solidarność”, jak i Polacy pamiętający tragiczne wydarzenia grudniowej nocy 1981 roku, gromadzą się na uroczystościach upamiętniających tę datę i ludzi, którzy z narażeniem zdrowia i życia walczyli o wolną i demokratyczną Polskę.

„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”

„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”

Akcja „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”  jest prowadzona od kilku lat przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Jej przewodniczący, Alfred Bujara w „Tygodniku Solidarność” podsumowuje dotychczasowe starania „Solidarności” o to, by w Wigilię pracownicy handlu mogli zasiąść do świątecznego stołu tak samo jak wszyscy.

Nie żyje Kazimierz Świtoń

Nie żyje Kazimierz Świtoń

4 grudnia zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, poseł na Sejm I kadencji. W działalność opozycyjną zaangażował się  w 1977 roku. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 roku wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych. W czasie  stanu wojennego internowany na okres około trzech miesięcy, zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 roku został na krótko aresztowany po podjęciu próby wstawienia tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek.

Trwają prace nad zapisami PUZP dla pracowników DPS-ów

W siedzibie Regionu odbyło się wczoraj spotkanie związkowców bydgoskich DSP-ów, którzy przygotowują Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników tych jednostek. Przy wsparciu i pomocy Sebastiana Gawronka – zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu, szczegółowo analizowane i redagowane były wszystkie punkty PUZP, którego negocjacje w ratuszu mają odbyć się jeszcze w grudniu.

Apelujemy o świąteczną pomoc dla potrzebujących!

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, jak co roku, włącza się w organizację imprez charytatywnych oraz pomoc dla najuboższych. Szczególnie w okresie świątecznym nasz dar serca jest bardzo oczekiwany. Apelujemy do organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie działań prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy (ul.Koronowska). Dzięki naszej pomocy osoby żyjące w poczuciu odrzucenia społecznego, będą mogły godnie spędzić wigilijny wieczór.

„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność”

„Tydzień z Tygodnikiem Solidarność”

W najnowszym „TS” o „Polakach zarabiających nędznie”. Zdaniem autorów artykułu „Potwierdza to zarówno tegoroczny raport OECD, jak i ostatni raport kwartalny NBP. Od początku III RP jej władze przyjęły założenie, że przychylą nieba zagranicznemu kapitałowi kosztem rodzimych przedsiębiorców i  pracowników. Stąd ogólne założenie „konkurencyjności” Polski, jako kraju bardzo niskich kosztów pracy, obejmujących przede wszystkim pensje pracowników. Konkurencyjność kosztowa to szkodliwy dogmat przyjmowany przez kolejne neoliberalne rządy III RP, na którym oparto polską gospodarkę”.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74