Negocjacje w Szpitalu im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy

Dzisiaj, 20 stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim Nr1 im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęły się negocjacje ws.  planowanego przekazania części zakładu pracy składającej się z pracowników Działu Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego oraz pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach: salowa, starsza salowa, salowa gospodarcza, starsza salowa gospodarcza firmie zewnętrznej na zasadzie outsourcingu.

W spotkaniu z dyrektorem szpitala p. mgr inż.Jackiem Krysiem uczestniczyli: Leszek Walczak – przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, jego zastępca – Sebastian Gawronek (upoważnieni przez związkowców do negocjacji), przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w szpitalu kol.Zbigniew Job i przedstawiciele pozostałych związków zawodowych działających w „Juraszu”.

W trakcie negocjacji ustalono, że związkowcy otrzymają od dyrektora placówki szczegółowy program restrukturyzacji szpitala wraz z planem naprawczym oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego. Kolejne spotkanie negocjacyjne odbędzie się w przyszłą środę, 28 stycznia br. o godzinie 10.00.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74