Do dyskusji na temat KPEC-u przy zamkniętych drzwiach ratusza nie doszło

Wczoraj podczas sesji, Rada Miasta 15 głosami koalicji PO-SLD przy 12 głosach PiS, odrzuciła uchwalony w poniedziałek przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wniosek o zwołanie zamkniętej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, na której szczegółowo przedyskutowano by warunki finansowe i procedurę sprzedaży udziałów spółki miejskiej – Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Po zgłoszeniu przez radnego PiS wniosku o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego sprawy KPEC-u i utajnienie obrad, przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że debata na ten temat mogłaby naruszać tajemnice handlowe KPEC-u. Zdanie to potwierdziło biuro prawne urzędu, natomiast radni PiS, argumentując swoje stanowisko w tej sprawie,  przytoczyli jeden z punktów regulaminu Rady Miasta, którego zapis stanowi, że gdy „przedmiotem sesji mają być sprawy niejawne, jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona i rada obraduje przy drzwiach zamkniętych”. Ostatecznie jednak do zamknięcia obrad  i dyskusji na temat KPEC-u nie doszło.

Wyłączność na rozmowy ma PGE. Przypomnę – to przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo. Więc podejrzenia, że jakiś kapitał obcy przejmie i będzie zagrożone bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, jest nieprawdą – mówił podczas sesji Prezydent miasta. Natomiast Rafał Piasecki – radny PiS, w bydgoskich „Zbliżeniach” ripostował, że tajemnice handlowe mogą być tajne dla mieszkańców Bydgoszczy, ale my – jako radni – przedstawiciele tychże mieszkańców Bydgoszczy, w dobrej wierze powinniśmy o tym się dowiedzieć.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74