Spotkanie opłatkowe

Minutą ciszy, członkowie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” podczas dzisiejszego posiedzenia , uczcili pamięć górników, którzy zginęli w kopalni „Wujek” – dziś mija 34.rocznica tych tragicznych wydarzeń.

W pierwszej części obrad Leszek Walczak oraz Sebastian Gawronek przedstawili relacje z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Regionu, który jest także członkiem Rady Dialogu Społecznego, omówił przebieg pierwszego, plenarnego posiedzenia Rady. Przedstawił również przygotowania i ustalenia z partnerami społecznymi w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Bydgoszczy. O spektakularnym, wygranym proteście załogi Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy mówił Marek Napierała – zastępca przewodniczącego ZR i przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w tej firmie.
Podczas obrad przedstawiono także działania podejmowane w naszym Regionie wspólnie z pracownikami Działu Rozwoju Związku przy KK NSZZ „Solidarność” i regionalnym koordynatorem ds.rozwoju Związku, dotyczące pozyskiwania nowych członków „Solidarności” i rozwoju organizacji, które już działają.

Mariusz Kolasiński – przewodniczący Oddziału ZR NSZZ „Solidarność” w Żninie podsumował przebieg wojewódzkich uroczystości, które odbyły się 13 grudnia właśnie w Żninie, w ramach zakończenia obchodów  35.rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych oraz w 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Jako główny organizator podziękował za udział i pomoc w ich przygotowaniu.

Po przerwie rozpoczęło się świąteczne, opłatkowe spotkanie, w którym udział wzięli także szefowie organizacji związkowych. Tradycyjnie kapelan Regionu, Ojciec Mieczysław Łusiak SJ odczytał fragment Ewangelii wg.Św.Łukasza i odśpiewano kolędę „Bóg się rodzi”. Ojciec Mieczysław życzył związkowcom i ich rodzinom „by zwyciężali, jako Ci, którzy troszczą się o sprawiedliwość”.  – „Solidarność” jest potrzebna i potrzebne są nasze zwycięstwa. Nie zniknęli z naszej Ojczyzny Ci, którzy potrafią mówić „nie” niesprawiedliwości – oni nie mówią, że „się nie da”. Życzę, byśmy pokonując własne słabości zwyciężali w życiu społecznym. Żeby się realizowało dobro w naszym życiu – mówił kapelan „Solidarności” naszego Regionu. Życzenia związkowcom i ich Rodzinom złożył również Leszek Walczak. Później, dzieląc się opłatkiem składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

zdjęcia Marek Brodowski


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74