Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Jak co roku czekamy na najpiękniejsze święta – rodzinne, magiczne, wypełnione wiarą, miłością i nadzieją – Święta Bożego Narodzenia. Niech podczas wyczekiwania na Wigilijną gwiazdę do wszystkich serc przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli Go rozdawać wszystkim potrzebującym. Niech do wszystkich dotrą słowa pięknej kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Życzę radości płynącej ze spotkania z bliskimi w atmosferze miłości, życzliwości i pojednania.

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz własnym pięknych Świąt Bożego Narodzenia
życzy  
Leszek Walczak – Przewodniczący

życzenia


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74