Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Spotkanie ZR z senatorem Janem Rulewskim

Spotkanie ZR z senatorem Janem Rulewskim

Wczoraj w siedzibie Regionu Bydgoskiego odbyło się spotkanie członków Zarządu Regionu z senatorem Janem Rulewskim – pierwszym przewodniczącym bydgoskiej „Solidarności”. Spotkanie było zorganizowane w związku ze Stanowiskiem przyjętym podczas Sesji Sprawozdawczej IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego w styczniu tego roku. W dokumencie tym Delegaci zobowiązali Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” do zorganizowania posiedzenia z udziałem  Senatora Jana Rulewskiego i wysłuchania wyjaśnień dotyczących jego medialnych wypowiedzi ws.ustawy dezubekizacyjnej. 

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.MACIEJA WENDERLICHA, w latach osiemdziesiątych działacza związkowego, redaktora „Wolnych Związków” i „Chłopskiej  Sprawy”, uhonorowanego w 2010 roku „Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”, dyrektora Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, brata śp.Jarosława Wenderlicha. Serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy składają Rodzinie Przewodniczący Leszek Walczak oraz Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ  „Solidarność”

Pierwsze posiedzenie WRDS w nowym roku

Pierwsze posiedzenie WRDS w nowym roku

17 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W tym roku Radą Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim przewodniczą przedsiębiorcy. Piotra Dudę, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, zastąpiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, natomiast w naszym województwie Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zastąpił Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

NOMINACJA W II BYDGOSKIEJ GALI IMPREZ BIEGOWYCH

NOMINACJA W II BYDGOSKIEJ GALI IMPREZ BIEGOWYCH

Miło nam poinformować, że Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, organizowany przez Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” oraz Ruch Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej,  został nominowany w konkursie stworzonym przez bydgoscybiegacze.pl w kategorii: „Najlepsza impreza na dystansie maratonu w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2016 roku” Bydgoska Gala Imprez Biegowych to podsumowanie imprez biegowych, które odbyły się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku. Jest to jedyna taka inicjatywa w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz jedna z nielicznych w Polsce.

Nie dostajesz 13 zł? Zgłoś się do nas. Wspólna akcja PIP i Solidarności

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy będzie prowadzić akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. – To cenna inicjatywa! Wsparcie Solidarności, która ma swoje struktury w całym kraju bardzo jest nam potrzebne – odpowiedział Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy. Jak podaje internetowa strona główna NSZZ „Solidarność” w miniony piątek „Solidarność” zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o uruchomienie wspólnej akcji w związku z wprowadzeniem od stycznia tego roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń.

Komunikat ws. Ankiet informacyjnych

Przypominamy przewodniczącym organizacji związkowych Regionu o obowiązku przesłania aktualnych Ankiet Informacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej, z zakładki Dokumenty.

Najważniejsze jest partnerstwo i odpowiedzialność – IX WZDR

Najważniejsze jest partnerstwo i odpowiedzialność - IX WZDR

9 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się Sesja Zwyczajna – Sprawozdawcza IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, w której uczestniczyło 99 delegatów z Bydgoszczy, Tucholi, Świecia, Grudziądza, Nakła i Solca Kujawskiego. W pierwszej WZDR głos zabrali zaproszeni goście – partnerzy społeczni z Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego: Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Józef Ramlau – wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Roman Rogalski – prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, Piotr Krzyżaniak – dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz generał Zbigniew Nowek.

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji w kraju

NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku – apelują związkowcy w przyjętym podczas wczorajszego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Stanowisku. „Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.

Uroczystości pogrzebowe śp. Longina Komołowskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. Longina Komołowskiego

Zarząd Regionu Pomorza zachodniego informuje, że uroczystości pogrzebowe śp.Longina Komołowskiego odbędą się 10 stycznia br. o godzinie 13.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w której spocznie ciało Premiera. Longin Komołowski, wieloletni działacz „Solidarności”, wicepremier i  minister pracy, poseł na Sejm RP zmarł 30 grudnia 2016 r., miał 68 lat. W „Solidarności” był od początku. W 1981 należał do grupy roboczej opracowującej projekty ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie państwowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie.

9 stycznia IX WZD Regionu Sesja Zwyczajna – Sprawozdawcza

Przypominamy, że Sesja Zwyczajna – Sprawozdawcza IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy. IX WZD Regionu Bydgoskiego rozpocznie się o godzinie 10.00, rejestracja delegatów od godziny 9.00. Przewodniczący organizacji związkowej (lub osoba pisemnie upoważniona) z której zostali wybrani delegaci, a jeszcze nie odebrali materiałów, mogą je odebrać w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego ul. Wełniany Rynek 5 lub podczas rejestracji  delegatów przed sesją WZDR.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74