Najważniejsze jest partnerstwo i odpowiedzialność – IX WZDR

9 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się Sesja Zwyczajna – Sprawozdawcza IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, w której uczestniczyło 99 delegatów z Bydgoszczy, Tucholi, Świecia, Grudziądza, Nakła i Solca Kujawskiego.

W pierwszej WZDR głos zabrali zaproszeni goście – partnerzy społeczni z Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego: Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Józef Ramlau – wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Roman Rogalski – prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, Piotr Krzyżaniak – dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz generał Zbigniew Nowek.

W krótkich wystąpieniach wszyscy podkreślali znaczenie „Solidarności” w budowaniu wolnej i demokratycznej Polski, udział związkowców w przemianach, jakie miały miejsce w naszym kraju po 1989 roku. Mówili także o czasach obecnych i konieczności dalszego prowadzenia dialogu i współpracy oraz budowaniu zaufania we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Generał Zbigniew Nowek (były szef UOP) stwierdził, że głównym zadaniem NSZZ „Solidarność” jest trzymanie się żelaznych zasad i nie uleganie koniunkturze. – Myślę, że  na związku  ciąży ogromna odpowiedzialność, która wynika z tego, że dzięki „Solidarności” cała nasza część Europy jest w tej chwili wolna. „Solidarność” jest strażnikiem idei, strażnikiem zasad i takim powinna być cały czas, niezależnie od zmieniających się rządów – powiedział generał Nowek.

- Kadencję rozpoczęliśmy od walki o nową formułę dialogu społecznego. Ci, którzy dzisiaj są w opozycji i narzekają, że większość ma prawo decydowania, wówczas pokazywali nam „miejsce w szeregu” jakie powinna zajmować „Solidarność” – stwierdził na początku swojego wystąpienia Przewodniczący Regionu Leszek Walczak. – Kiedy walczyliśmy o to, aby przestrzegano prawa, zapisów Konstytucji i prawa pracy mówiono o zmianach w ustawie o związkach zawodowych, wyprowadzenia organizacji poza zakłady pracy, mówiono o zmianach w prawie pracy i Kodeksie pracy, które miały stać się ostatecznie prawnym bublem służącym pracodawcom a nie pracownikom. Na to naszej zgody nie było i nigdy nie będzie. „Solidarność” zawsze służyła ludziom stojąc na straży przestrzegania prawa pracy, walcząc o podmiotowość pracowników – powiedział przewodniczący.
- Za każdym razem, kiedy zbieraliśmy podpisy pod projektami obywatelskimi w dużej części trafiały one do kosza, nie pozwalano nam na uczestniczenie w prezentacji tych projektów. Dlatego „Solidarność” ma moralne prawo mówienia o tym, jak powinien funkcjonować system demokratyczny w tym kraju – stwierdził Leszek Walczak. –  Dziś jesteśmy związkiem, który po uporczywej walce doprowadził do powstania nowej formy dialogu społecznego. Nasze starania trwały blisko dwa lata ale ostatecznie się udało – współpracujemy, osiągamy bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o skuteczność działania, wygrywamy sprawy, które bardzo często wydają się sprawami przegranymi, bo wynikają m.in. z opieszałości i niechęci niektórych sędziów, jak choćby w sprawie naszego kolegi Hieronima Stachel.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Regionu Bydgoskiego podkreślił dobrą współpracę z partnerami społecznymi na terenie naszego województwa. – Znamy swoje potrzeby i wiemy, czego możemy od siebie nawzajem wymagać. Jeżeli stajemy się partnerami wówczas osiągamy sukces, jeżeli ze sobą walczymy wszyscy ponosimy porażkę. Najważniejsze jest partnerstwo i odpowiedzialność obu stron. W naszym regionie dzięki temu udało się wiele problemów w ten sposób rozwiązać, i mam nadzieję, że dalej tak będzie – powiedział przewodniczący Regionu.

W drugiej części obrad przedstawiono sprawozdania z pracy Regionalnej Komisji Wyborczej – Jan Kryger, Regionalnej Komisji Rewizyjnej – Jerzy Jankowski, Prezydium i Zarządu Regionu – Leszek Walczak oraz sprawozdanie finansowe, które zaprezentował Sebastian Gawronek – skarbnik ZR. Zastępca przewodniczącego przedstawił także wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w naszym Regionie.

Dalsza część Sesji Zwyczajnej IX WZD poświęcona była m.in. dyskusji o reformie oświatowej i jej skutkach zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i rodziców, trudnej sytuacji w Służbie Zdrowia oraz Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Delegaci Sesji Zwyczajnej IX WZDR przyjęli dwa stanowiska. Jedno dotyczące odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie łamania praw związkowych i pracowniczych – stanowisko zostało przyjęte przy 7 głosach wstrzymujących. Drugim dokumentem było stanowisko dotyczące wypowiedzi medialnych na temat ustawy dezubekizacyjnej pierwszego przewodniczącego Regionu Jana Rulewskiego, obecnie senatora PO. Stanowisko zostało przyjęte przy 5 głosach przeciwko i dwóch wstrzymujących się.

STANOWISKA IX WZDR, 9.01.2017


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74