Pierwsze posiedzenie WRDS w nowym roku

17 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W tym roku Radą Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim przewodniczą przedsiębiorcy. Piotra Dudę, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, zastąpiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, natomiast w naszym województwie Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zastąpił Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.Posiedzenie WRDS poprzedziła konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowej pracy oraz nakreślenia planów na 2017 rok. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski, Henryka Bochniarz -przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Leszek Walczak – przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Roman Rogalski – prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Zbigniew Ostrowski- wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Podziękowanie za przewodniczenie Radzie w ubiegłym roku złożył Leszkowi Walczakowi wojewoda kujawsko-pomorski, podkreślając jak ważna i potrzebna jest współpraca i dialog przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, związków zawodowych i instytucji społecznych.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej  Rady Dialogu Społecznego jednym z omawianych tematów było wdrożenie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Związki Zawodowe Regionu Bydgoskiego zaniepokojone są brakiem dialogu dotyczącego  gwarancji pracowniczych w tym zakresie. Ze względu na powagę sprawy postanowiono skierować ten temat do zespołu WRDS, celem przygotowania wspólnego stanowiska partnerów społecznych.

W posiedzeniu Rady uczestniczył także wiceszef Regionu Sebastian Gawronek, który jest członkiem WRDS z ramienia NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74