Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.MACIEJA WENDERLICHA, w latach osiemdziesiątych działacza związkowego, redaktora „Wolnych Związków” i „Chłopskiej  Sprawy”, uhonorowanego w 2010 roku „Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”, dyrektora Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, brata śp.Jarosława Wenderlicha.

Serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy składają Rodzinie
Przewodniczący Leszek Walczak oraz Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ  „Solidarność”