Podziękowania i życzenia od Papieża Franciszka

Na ręce Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego wpłynęły podziękowania od Papieża  Franciszka, za przesłane w imieniu „Solidarności” Regionu Bydgoskiego życzenia świąteczne.

„Jego Świątobliwość Franciszek serdecznie dziękuje za życzenia nadesłane z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ojciec Święty pozdrawiając polskich pielgrzymów podczas Audiencji Generalnej w Oktawie Wielkanocnej powiedział: << Bracia i siostry, Apostoł Paweł woła: „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” (1 kor 15, 55). W tych dniach paschalnych niesiemy w sercu wołanie. Pełni nadziei idźmy do naszych braci. Z pokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy>> (19 kwietnia 2017 r.).

W atmosferze wielkanocnej, Ojciec Święty życzy każdemu wykorzystania wszelkich okazji, aby świadczyć o radości i pokoju Zmartwychwstałego Pana oraz z serca błogosławi. W Chrystusie Zmartwychwstałym”
/-/ Mons.Paolo Borgia – Asesor

Życzenia


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74