Obietnice bez pokrycia !!!

Z dezaprobatą przyjęliśmy negatywną decyzje PKP Intercity dotyczącą zakupu 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu PESA DART. Brak zamówień na dodatkowe pociągi klasy Intercity zamyka możliwość rozwoju w kraju programu samodzielnej budowy pociągów dużych prędkości oraz może eliminować firmę z walki o zamówienia eksportowe.

Pomimo licznych interwencji Zarządu Spółki PESA, Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego kierowanych do Wicepremiera Morawieckiego, Ministra Adamczyka i Pani Premier Szydło trwających prawie rok, uzyskaliśmy lakoniczne odpowiedzi, które w ewidentny sposób są sprzeczne z wygłaszanymi deklaracjami o wspieraniu polskiego przemysłu.

Należy podzielić niestety pogląd wielu polskich przedsiębiorców, że w walce o rozwój naszych firm i rywalizację z zagranicznymi konkurentami są osamotnieni. Jeśli Zarząd Intercity nie chce polskiego producenta, Minister Infrastruktury przez okres pół roku wykazuje się indolencją i arogancją nie udzielając odpowiedzi partnerom społecznym  w tak oczywistej sprawie oraz brak jest reakcji Pani Premier oraz Pana Wicepremiera Morawieckiego, to można uznać, że rządowy program dotyczący innowacyjnej gospodarki wsparcia polskich firm staje się jedynie obietnicą bez pokrycia !!! 


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74