Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Stanowisko Regionu Bydgoskiego w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

Jednym z punktów obrad wczorajszego posiedzenia Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” była sytuacja w służbie zdrowia dotycząca m.in.: senackiego projektu Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, trwająca od 24 maja akcja protestacyjna pracowników Ratownictwa Medycznego oraz pogotowia strajkowego pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. W przyjętym Stanowisku członkowie Zarządu Regionu Bydgoskiego zwrócili się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad  Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego punku dotyczącego sytuacji w służbie zdrowia.

Akcja protestacyjna Ratowników Medycznych

Akcja protestacyjna Ratowników Medycznych

12 czerwca ratownicy medyczni zaostrzyli protest. Wszyscy chorzy, którzy wymagali hospitalizacji, przewożeni byli do szpitali na sygnale, a pacjentom i ich rodzinom rozdawane były ulotki z informacjami o przyczynach akcji. W proteście biorą również udział związkowcy z „Solidarności”. – W ten sposób chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na niskie płace ratowników medycznych i przypomnieć rządzącym, że od wielu miesięcy czekamy na zadowalające rozwiązania. Nasza cierpliwość już się wyczerpuje – mówi Marian Zepchła, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność.

Solidarność nie poprze rządowego projektu ustawy

„Solidarność” nie poprze rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. – Ustawa w takim kształcie nie będzie miała poparcia strony społecznej, my się pod nią nie podpisujemy – deklaruje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. I podkreśla, że przede wszystkim nowe prawo nie uwzględnia wszystkich pracowników służby zdrowia. Ten zarzut potwierdził się podczas obrad Senatu 29 czerwca.

Pracownicy Sanepidu rozszerzają protest

Pracownicy Sanepidu rozszerzają protest

Pracownicy Sanepidu z całej Polski planują protest podczas kongresu Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu 1 lipca br. To kolejna forma protestu przeciw rządowym planom włączenia części kompetencji i budżetu Sanepidu do nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy z „S” planują pikietę przed kongresem partii koalicyjnych, ponieważ dotychczasowe formy protestu nie przyniosły rezultatu.

Zmiany w ustawie o represjonowanych

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali bezterminowo i bez względu na dochód świadczenie 402,70 zł miesięcznie – takie rozwiązanie przyjął Sejm. Trzeba było na to czekać 28 lat.

Przypominamy o Kwestionariuszach Informacyjnych

Informujemy, że do 15 lipca Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe, Podzakładowe i Oddziałowe mają obowiązek dostarczyć do Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY zawierający aktualne dane organizacji.

PiS jasno obiecał wolne niedziele w handlu – mówi szef „Solidarności”

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym, jak poprawić dialog w Polsce. Obradująca 21 czerwca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele Związku podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.

Komunikat

Informujemy, że decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 16 czerwca br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.

DOCZEKAĆ GODNEJ EMERYTURY

DOCZEKAĆ GODNEJ EMERYTURY

11 maja w Pałacu Prezydenckim ruszyła w Polsce kampania społeczno – informacyjna „Godny Wybór Przywrócenie Wieku Emerytalnego”.  Przez kilka tygodni w całej Polsce przedstawiciele Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ Solidarność prezentowali główne założenia ustawy przywracającej wiek emerytalny. To właśnie „Solidarność” od początku tych niekorzystnych zmian, wprowadzonych w 2012 roku przez poprzednią ekipę rządową, postulowała konieczność przywrócenia godności pracownikom. Wszyscy pamiętamy wielkie manifestacje i 2,5mln zebranych podpisów pod wnioskiem o emerytalne referendum. Pamiętamy również co z tym wszystkim zrobiła koalicja PO-PSL.

„Trafił prezes na Stachela. Teraz czas na sprawiedliwość”

„Trafił prezes na Stachela. Teraz czas na sprawiedliwość”

Przez 6 lat walczył ze swoim pracodawcą, który szykanował go za działalność związkową. Był karany, mobbingowany i zwalniany z pracy. Wygrał sprawy we wszystkich instancjach, włącznie z Sądem Najwyższym, który ostatecznie i prawomocnie postawił kropkę nad „i”. Dzisiaj (7 czerwca) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zdecyduje, czy pracodawca odpowie za swoje bezprawne działania – czytamy na stronie głównej „Solidarności”. – Nie może być tak, że przez 6 lat prezes Marciniak bezprawnie szykanował mnie za działalność związkową, co potwierdziły wszelkie możliwe sądy, a teraz każdy udaje że nic się nie stało – mówi Stachel, który skierował sprawę do prokuratury o ściganie prezesa [...]


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74