DOCZEKAĆ GODNEJ EMERYTURY

11 maja w Pałacu Prezydenckim ruszyła w Polsce kampania społeczno – informacyjna „Godny Wybór Przywrócenie Wieku Emerytalnego”.  Przez kilka tygodni w całej Polsce przedstawiciele Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ Solidarność prezentowali główne założenia ustawy przywracającej wiek emerytalny.

To właśnie „Solidarność” od początku tych niekorzystnych zmian, wprowadzonych w 2012 roku przez poprzednią ekipę rządową, postulowała konieczność przywrócenia godności pracownikom. Wszyscy pamiętamy wielkie manifestacje i 2,5mln zebranych podpisów pod wnioskiem o emerytalne referendum. Pamiętamy również co z tym wszystkim zrobiła koalicja PO-PSL. Najzwyczajniej w świecie nie wpuściła Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” P. Dudy do Sejmu, a miliony podpisów znalazło się w sejmowym koszu.

Pamiętamy też porozumienie Prezydenta A. Dudy z Przewodniczącym P. Dudą, w którym ówczesny kandydat na Prezydenta RP zobowiązał się do przywrócenia wieku emerytalnego. Słowa Pan Prezydent dotrzymał i  już 1 października będziemy mogli korzystać z przywróconych uprawnień emerytalnych; kobiety 60 lat a mężczyźni 65.

Znaczna jednak ilość zagadnień, wątpliwości i zwykłych ludzkich, emerytalnych dylematów związanych z przywracaniem wieku, sprawiła, że Zarząd Regionu Bydgoskiego postanowił wraz z przedstawicielami ZUS prowadzić społeczną kampanię informacyjną we wszystkich Oddziałach NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.

I właśnie 6 czerwca jedno z takich spotkań odbyło się w Świeciu. Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Świeciu, na czele z Przewodniczącym Markiem Witomskim wraz z Zarządem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi zorganizowali spotkanie z przedstawicielami Świeckiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który reprezentowali: Wojciech Gibas – kier. Inspektoratu ZUS w Świeciu, Anna Konkołowicz – kier. samodzielnego referatu emerytalno- rentowego, Jolanta Żelazna – samodzielny referat świadczeń emerytalnych oraz Beata Karbowiak z samodzielnego referatu obsługi klientów obsługującego między innymi  PUE czyli Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Spotkanie miało roboczy, ale jednocześnie bardzo merytoryczny charakter. To ważne szczególnie, że tak naprawdę chodzi o naszą bliższą, bądź dalszą przyszłość. Wielość zgłaszanych przez związkowców problemów i pojawiających się w pytaniach niejasności, udowodniła konieczność i potrzebę organizowania właśnie takich spotkań, podczas których urzędnika od klienta nie dzieli żadne biurko, ani ta nielubiana przez nikogo atmosfera urzędu.

Należy przy tym podkreślić niezwykły profesjonalizm przedstawicieli ZUS, którzy pokazali, że są znakomicie przygotowani do czekających nas wszystkich zmian. Każdy zadający pytanie otrzymywał wyczerpującą i fachową odpowiedź. Cierpliwość i znajomość materii przedmiotu prezentowana przez pracowników ZUS sprawiła, że wszyscy uczestnicy spotkania czuli się rzeczywiście usatysfakcjonowani. Każdy również mógł założyć sobie konto na wspomnianej platformie PUE. Posiadacz takiego konta mając przez platformę elektroniczną wgląd do swoi danych, może śledzić wszystkie zmiany dokonujące się na swoim osobistym koncie w ZUS.

No cóż, po tym wszystkim co usłyszeliśmy pozostaje wierzyć, że doczekamy szczęśliwie do emerytury, no i mieć nadzieję, że będą one prawdziwie godne. Tylko jedna prośba. Oby tylko za wiele przy nich nie majstrowano.

Z Tucholi, jeszcze nie emeryt, Darek Siciński


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74