Przypominamy o Kwestionariuszach Informacyjnych

Informujemy, że do 15 lipca Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe, Podzakładowe i Oddziałowe mają obowiązek dostarczyć do Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY zawierający aktualne dane organizacji.

Kwestionariusz można przesłać Pocztą lub na e-mail: sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Do pobrania
Ankieta-dla-organizacji-związkowych1
ankieta_dla_kz