Stanowisko Regionu Bydgoskiego w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

Jednym z punktów obrad wczorajszego posiedzenia Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” była sytuacja w służbie zdrowia dotycząca m.in.: senackiego projektu Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, trwająca od 24 maja akcja protestacyjna pracowników Ratownictwa Medycznego oraz pogotowia strajkowego pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. W przyjętym Stanowisku członkowie Zarządu Regionu Bydgoskiego zwrócili się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad  Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego punku dotyczącego sytuacji w służbie zdrowia.

Stanowisko Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 29.06.2017
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjął głosowanie w Senacie projektu Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych bez poprawek. Niestety ustawa w takim kształcie nie uwzględnia wszystkich pracowników służby zdrowia powodując uzasadnione protesty.

Najjaskrawszym przykładem jest sytuacja w ratownictwie medycznym, gdzie ratownik i pielęgniarka wykonujący te same zadania mają drastycznie zróżnicowane wynagrodzenie. 

W związku z trwającą akcją protestacyjną pracowników Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego oraz ogłoszonego przez Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych pogotowia strajkowego, którego powodem jest rządowy plan powołania nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności mającej przejąć część kompetencji i budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad Plenarnego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 6.07.2017 r. punktu dotyczącego sytuacji w Ochronie Zdrowia.

Stanowisko ZRB ws.sytuacji w służbie zdrowia


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74