Odszedł Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku zmarł Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy. Funkcję tę sprawował od 2016 roku. Miał 67 lat. Pod jego kierownictwem Państwowa Inspekcja Pracy odnotowywała wiele sukcesów a współpraca PiP i NSZZ „Solidarność” w tym czasie układała się bardzo dobrze.

Roman Giedrojć był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie w Gdańsku, szefem słupskiej Delegatury Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego z ramienia PiS, był posłem na Sejm RP III kadencji w latach 1997-2001 z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2006-2008 pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora pracy. Z Państwową Inspekcją Pracy był związany od 1985 roku.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb śp. Romana Giedrojcia odbędzie się w Słupsku 1 września 2017 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Mariackim w Słupsku o godzinie 13.00.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74