Zapraszamy na szkolenia

We wrześniu Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” organizuje dwa szkolenia związkowe w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Wielonku, na które zapraszamy członków organizacji związkowych Regionu. Organizacje mogą zgłaszać po 2-3 osoby na każde ze szkoleń.Termin 1
20-22.09.2017 r.
PRAWO ZWIĄZKOWE

Termin 2
27-29.09.2017 r
PRAWO PRACY W PRAKTYCE

Szczegóły oraz zgłoszenia chętnych przyjmowane są w sekretariacie Regionu – tel. 52 376-70-10 e-mail sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Koszt szkolenia wynosi 130 zł./os.
W momencie rezygnacji uczestnika na tydzień przed terminem szkolenia, organizacja związkowa pokrywa koszty za tę osobę.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74