Z obrad Prezydium K-P Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

15 września 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy obradowało Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Romana Rogalskiego, reprezentującego stronę pracodawców.  W posiedzenie Prezydium udział wzięli partnerzy społeczni: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Region Bydgoski – Leszek Walczak, Przewodniczący OPZZ – Harald Matuszewski, Przewodniczący FZZ – Andrzej Arndt, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw – Mirosław Ślachciak, Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan – Roman Rogalski. Nieobecny był Marszałek Województwa Piotr Całbecki, którego reprezentował członek Zarządu Województwa – Zbigniew Ostrowski

Podczas posiedzenia poruszono kwestię bieżących problemów społecznych występujących na terenie naszego województwa. Wypracowano pięć głównych rekomendacji do zastosowania przez zespoły robocze K-PWRDS oraz plenarne posiedzenie Rady.

1. Prezydium K-PWRDS zadeklarowało pomoc dla ofiar sierpniowych nawałnic. Rada wystosuje, poprzez Przewodniczącego, apel do przedsiębiorców, zwłaszcza prezesów firm budowlanych i właścicieli zakładów produkujących materiały budowlane, czy prowadzących hurtownie wyżej wspomnianych materiałów, o wsparcie poszkodowanych w nawałnicach. Samorządy są w trakcie wypłacania zasiłków ofiarom kataklizmu, jednak brakuje materiałów budowlanych, a przede wszystkim ekip mogących odbudować infrastrukturę. Z apelem K-PWRDS zwróci się do lokalnych przedsiębiorców, innych WRDS oraz pracodawców zrzeszonych w organizacjach reprezentatywnych obecnych w dialogu społecznym (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, BCC);

2. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podejmie, na plenarnym posiedzeniu, temat wyrównania dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, który pojawił się w związku z reformą administracji skarbowej, wprowadzoną ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Jak sygnalizuje NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski, wśród pracowników  Administracji Skarbowej w województwie kujawsko-pomorskim, panują niepokoje związane z różnicami w wynagrodzeniach oraz brakiem realizacji deklarowanych przez ministerstwo finansów podwyżek wynagrodzeń. Na wniosek Przewodniczącego Leszka Walczaka na posiedzenie plenarne WRDS -u planowane
na 9 października zostanie zaproszony Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marian Banaś.

3. Do Zespołu ds. Ochrony Zdrowia skierowana zostanie sprawa skarg pielęgniarek i położnych zrzeszonych w KM WZZ „Sierpień 80”, pracujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Skargi dotyczą wypłaty dodatków
do wynagrodzeń wynikających z Rozporządzeń Ministra Zdrowia (w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie). Związek „Sierpień 80” zwrócił się do Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego NFZ o przeprowadzenie kontroli ZOZ Mogilno w przedmiotowej sprawie. Członkowie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zapytają o wyniki tej kontroli oraz o postępy w rozwiązywaniu konfliktu;

4. Omówiono brak poparcia przez Forum Związków Zawodowych dla stanowiska wspierającego budowę Kaskady Dolnej Wisły, inwestycji otwierających tysiące  nowych miejsc pracy w naszym województwie. Członkowie Prezydium zadecydowali nie podnosić już kwestii uchwały w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym;

5. W sprawie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników zaplanowane zostanie trójstronne spotkanie: Wojewoda, związkowcy reprezentujący KOWR oraz Przewodniczący WRDS przy wsparciu członków Prezydium.

Komunikat z posiedzenia K-P WRDS


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74