Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Komunikat

W związku z emisją audycji „Radiokonferencja” w dniu 30.10.2017r. w Polskim Radiu PIK oraz z toczącą się dyskusją na temat ograniczenia handlu w niedzielę, z dezaprobatą przyjęliśmy wypowiedź Pani Poseł Ewy Kozaneckiej, która w każdym wywiadzie powtarza, iż jest członkiem Naszego Związku. Nawiązując do słów Pani Poseł informujemy, że nie było żadnego konsensusu w sprawie liczby wolnych niedziel. Od początku NSZZ „Solidarność” wskazywało, iż nie jest możliwa taka zmiana projektu obywatelskiego, która zmniejszyłaby ilość wolnych niedziel. Każde stwierdzenie o konsensusie mija się z prawdą.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych, w kościołach katolickich odprawiane są uroczyste msze święte, bierzemy udział w procesjach na cmentarze i we wspólnej modlitwie nad grobami zmarłych. W Dzień Zaduszny, przypadający 2 listopada, wspominamy naszych najbliższych, przyjaciół, członków i działaczy związkowych. Mimo upływającego czasu będziemy o nich zawsze pamiętać. Będziemy także z wdzięcznością wspominać, jak wiele dobrego zrobili dla „Solidarności” naszego Regionu.

Komunikat

Informujemy, że Decyzją Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” w dniach 2 i 3 listopada br. biuro Zarządu Regionu będzie nieczynne.

Z obrad KK NSZZ „Solidarność”

W dniach  24-25 października, w Wieliczce obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przyjęto ważne dla pracowników i związkowców Stanowiska dotyczące: projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw oraz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.

Podziękowania

14 października pożegnaliśmy naszą Koleżankę śp. Beatę Kwaśnicką. W ostatniej drodze towarzyszył Jej Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego oraz Koleżanki i Koledzy z organizacji związkowej i delegacja Zarządu Regionu. Córki śp. Beaty przekazały na ręce przewodniczącego Regionu podziękowanie za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Handel w niedziele: PiS musi się wywiązać ze swoich deklaracji

Handel w niedziele: PiS musi się wywiązać ze swoich deklaracji

Część wolnych niedziele to nie kompromis, ale kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Obradująca dniach 24-25  października w Wieliczce Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko i oczekuje partii rządzącej wywiązania się ze swoich deklaracji wyborczych. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel.

Informacja ws. wyborów władz związkowych na kadencję 2018-2022

W związku z kończącą się kadencją 2014-2018 obejmującą lata  funkcjonowania władz związkowych, Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” powołał Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022, przyjął Uchwałę ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022 oraz określił klucz liczbowy do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego a także minimalną wielkość okręgu wyborczego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

W najbliższą niedzielę, 22 października o godz. 13.00 w kościele p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy przy ul. ks. J. Popiełuszki 3 odprawiona zostanie msza św. pontyfikalna o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego transmitowana na żywo przez Telewizję Polonia. Zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy zarówno Poczty Sztandarowe, związkowców jak i wszystkich wiernych.

Witraż dla Patrona NSZZ „Solidarność”

APEL W związku z podjętą przez o.o. Jezuitów inicjatywą wykonania kolejnego witraża w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, poświęconego patronowi NSZZ „Solidarność” bł. Ks. Jerzemu Popiełuszko, Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z gorącym apelem do wszystkich członków i władz wykonawczych struktur wewnętrznych Regionu Bydgoskiego o finansowe wsparcie tej pięknej inicjatywy.

Informacja dla Przewodniczących

Informujemy, że jutro tj. w środę 18 października br. odbędzie się spotkanie Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącymi organizacji zakładowych, międzyzakładowych i podzakładowych naszego Regionu. Zebranie odbędzie się o godzinie 12.00 w sali MZK Sp. o.o. ul. Inowrocławska.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74