Witraż dla Patrona NSZZ „Solidarność”

APEL
W związku z podjętą przez o.o. Jezuitów inicjatywą wykonania kolejnego witraża w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, poświęconego patronowi NSZZ „Solidarność” bł. Ks. Jerzemu Popiełuszko, Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z gorącym apelem do wszystkich członków i władz wykonawczych struktur wewnętrznych Regionu Bydgoskiego o finansowe wsparcie tej pięknej inicjatywy.

Nasz patronacki kościół w stanie wojennym zawsze był oazą wolności i miejscem duchowego wsparcia a posługujący w nim Ojcowie Jezuici krzepili nas słowem Bożym i wspomagali materialnie potrzebujących. W nim zawsze czuliśmy się jak u siebie w domu. Wspierając budowę witraża przyczyniamy się do upiększenia i poprawy estetyki naszego patronackiego kościoła, a zarazem do szerzenia kultu patrona Związku bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wpłaty na ten szczytny cel należy przekazywać na konto Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  PKO BP l O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem: WITRAŻ

Apel


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74