Z obrad KK NSZZ „Solidarność”

W dniach  24-25 października, w Wieliczce obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przyjęto ważne dla pracowników i związkowców Stanowiska dotyczące: projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw oraz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz pracowników nadzoru pedagogicznego. Dokumenty prezentujemy w załączniku.

Stanowiska KK NSZZ Solidarność, 24-25 października 2017


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74