Komunikat

W związku z emisją audycji „Radiokonferencja” w dniu 30.10.2017r. w Polskim Radiu PIK oraz z toczącą się dyskusją na temat ograniczenia handlu w niedzielę, z dezaprobatą przyjęliśmy wypowiedź Pani Poseł Ewy Kozaneckiej, która w każdym wywiadzie powtarza, iż jest członkiem Naszego Związku. Nawiązując do słów Pani Poseł informujemy, że nie było żadnego konsensusu w sprawie liczby wolnych niedziel. Od początku NSZZ „Solidarność” wskazywało, iż nie jest możliwa taka zmiana projektu obywatelskiego, która zmniejszyłaby ilość wolnych niedziel. Każde stwierdzenie o konsensusie mija się z prawdą. Przypominamy, że Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Nr 15/17 ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wskazuje, iż Nasz Związek niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie z projektem Komitetu Obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenie handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej (pełen tekst dostępny na naszej stronie www).

Cytując Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (cała konferencja dostępna na naszym fb) od posłów PIS, a także innych partii, m.in. Kukiz’15, którzy są członkami NSZZ „Solidarność” oczekuje, że podczas drugiego czytania zgłoszą poprawki dotyczące wszystkich niedziel wolnych w tej ustawie. Jeżeli nie, to mają zgłosić poprawki mówiące o tym, że w ciągu dwóch lat dojdziemy do wszystkich niedziel wolnych. Posłowie muszą w tej chwili wybierać czy dyscyplina partyjna czy Związek Zawodowy „Solidarność”, ponieważ Związek Zawodowy ma w tym temacie jednoznaczną i niezmienną politykę zgodną z postulatami sierpnia 1980 roku.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu Komisji Sejmowej, zgłoszona przez członka Kukiz’15 będącego także członkiem NSZZ „Solidarności” Posła Jarosława Porwicha, poprawka dotycząca wpisania do ustawy gwarancji wprowadzania wszystkich niedziel wolnych po dwóch latach, została odrzucona przez PIS, PO i Nowoczesną. Dlatego też mija się z prawdą wypowiedź Pani Poseł Ewy Kozaneckiej o sukcesywnym wprowadzaniu wszystkich niedziel wolnych.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wystąpimy do wszystkich Posłów Zjednoczonej Prawicy o głosowanie za projektem obywatelskim zgłoszonym przez Komitet Obywatelski inicjatywy ustawodawczej i oczekujemy szczególnie od „Posłów związkowych” głosowania zgodnego z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, jak i innych ustaw co do których Związek zajmuje stanowisko.

 

 


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74