Stanowisko WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”

W dniu 27 października br. w Rabce Zdroju odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad Delegaci przyjęli Stanowisko ws. oceny funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytamy w nim m.in.:WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” ocenia, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych wywołała bardzo dużą falę niezadowolenia, skonfliktowała grupy zawodowe między sobą, a także środowiska pracowników z pracodawcami”. Jedną z przyczyn takiej sytuacji, jak ocenili Delegaci, jest „wykluczenie z regulacji ustawowej części zawodów medycznych oraz nierówne traktowanie pracowników niemedycznych i medycznych”. WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” stwierdziło, że „frustracja środowisk pracowniczych w ochronie zdrowia może doprowadzić do dużych problemów społecznych”. Zdaniem Delegatów „to skutek prowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia polityki wspierania egoizmów grupowych, która przeczy solidaryzmowi społecznemu” i domagają się pilnej nowelizacji ustawy.

Pełny tekst Stanowiska wraz z uzasadnieniem  Stanowisko

WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” przyjęło również Stanowisko ws. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia Stanowisko Nr 1


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74