Pomoc bezdomnym w każdym miejscu i czasie

6 listopada, w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej przewodniczący ZRB NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak wziął udział w panelu dyskusyjnym – seminarium nt. „Bezdomność – diagnoza i ścieżki wyjścia” pod patronatem prof. dra hab. Jacka Woźnego, rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Gościem wydarzenia był także Kapelan naszego Regionu O. Mieczysław Łusiak SJ. Uczestnikami  panelu byli między innymi pracownicy naukowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przedstawiciele Caritas Diecezji  Bydgoskiej, Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Stowarzyszenia Bractwo Więzienne oraz Fundacji  Inkubator Społeczny.

Dyskusja, której moderatorem była bydgoska radna PiS dr  Grażyna Szabelska, koncentrowała się wokół szeroko rozumianej idei niesienia pomocy osobom bezdomnym. Celem spotkania była wymiana doświadczeń naukowców, pracowników instytucji zajmujących się tymi problemami oraz organizacji pozarządowych, w zakresie niesienia pomocy bezdomnym, analiza aktualnego stanu badań, diagnoza problemu oraz ukazanie nowych perspektyw jego rozwiązania.

Seminarium towarzyszyła wystawa fotografii „Wszyscy bywamy żebrakami” autorstwa: ks. Macieja Kulczyńskiego, Jacka Solińskiego i Mieczysława Franaszka.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74