ZRB w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zwrócił się z apelem do wszystkich Posłów Zjednoczonej Prawicy z Naszego Regionu o głosowanie w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zgodnie z obywatelskim projektem zgłoszonym przez Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej, którego NSZZ „Solidarność” jest częścią.

- Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej. Poprawki naniesione przez posłów Komisji Sejmowej, dzielące niedziele na handlowe i wolne, zaprzecza celowi inicjatywy, jakim jest ochrona szczególnego charakteru każdej niedzieli. Nie ma zgody Związku na wprowadzone poprawki, które nie spełniają oczekiwań obywateli, którzy swoim podpisem udzieli poparcia dla ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – czytamy w Stanowisku przyjętym przez Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkich posłów naszego okręgu do przywrócenia projektowi ustawy treści w pierwotnej wersji zawierającej zapisy o wszystkich wolnych niedzielach.

Szczególnie apel kierujemy do posłów będących członkami NSZZ „Solidarność”, którzy w sposób oczywisty powinni głosować zgodnie z Uchwałami Władz Krajowych Związku, dotyczy to również wszystkich projektów ustaw ważnych dla pracowników i członków Związku. Powołując się na słowa Piotra Dudy, posłowie „związkowi” muszą wybrać dyscyplina partyjna czy Związek Zawodowy „Solidarność”.

Stanowisko ZRB NSZZ Solidarność


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74