Wojewoda przewodniczącym K-P Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 roku

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz reprezentujący stronę rządową w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego objął jej prowadzenie na 2018 rok. Na ostatnim w tym roku spotkaniu, przewodniczenie Radzie przekazał mu reprezentujący stronę pracodawców, dotychczasowy przewodniczący Roman Rogalski. Przedstawiciel rządu w terenie podziękował zebranym za cały rok pracy, za rozwiązywanie niełatwych problemów i dialog. Podkreślał, że był to bardzo owocny, choć niełatwy czas.

- Zdaję sobie sprawę, że szefowanie Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przez przedstawiciela rządu będzie sytuacją szczególną. Biorę pełną odpowiedzialność i mam tę świadomość, że dialog społeczny polega na słuchaniu wszystkich stron, które w tym dialogu biorą udział. Będziemy starali się w roku 2018 być bardzo aktywni i rozwiązywać te problemy, które będą przychodziły. Cieszę się z tego, że szefową Krajowej Rady Dialogu Społecznego będzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która już potwierdza, że będzie na naszym posiedzeniu w Bydgoszczy w przyszłym roku – mówił Mikołaj Bogdanowicz.

Spotkanie podsumowujące prace Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2017 roku, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Jej członkowie wysłuchali sprawozdania Dyrektora Bydgoskiego Oddziału GDDKiA o stanie rozbudowy infrastruktury dróg w województwie, w tym dróg finansowanych przez Urząd Marszałkowski, rozmawiali na temat zaawansowania prac nad budową stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie i omawiali sprawy bieżące województwa.

We wczorajszym posiedzeniu WRDS uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego – członkowie Rady: Leszek Walczak – przewodniczący ZRB oraz jego zastępca Sebastian Gawronek.

źródło www.bydgoszcz.uw.gov.pl


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74