Archives by date

You are browsing the site archives by date.

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

 „WIELKI POST każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie”. Słowami Świętego Jana Pawła II z Orędzia na Wielki Post zapraszamy serdecznie do udziału w Drodze Krzyżowej Ludzi Solidarnych.

„Solidarność” oświatowa nie poparła protestu ZNP

„Solidarność” nie popiera oświatowej akcji protestacyjnej z 31 marca. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „S”  jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń ze spotkania z premier Beatą Szydło w sprawie podwyżek płac w oświacie. NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. KSOiW oczekuje realizacji postulatów płacowych zgłoszonych [...]

Papież dialogu patronem województwa

Papież dialogu patronem województwa

„Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym” – św. Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Stanowisko, które jest odpowiedzią na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął 27 marca przez aklamację. – Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby – mówił marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie [...]

Zapraszamy na spotkanie z organizatorami związkowymi

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczących i członków organizacji naszego Regionu na specjalne spotkanie z organizatorami związkowymi z Działu Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń nt. rozwoju Związku oraz metod i narzędzi służących pozyskiwaniu nowych członków „Solidarności” w organizacjach już istniejących. Termin i miejsce: wtorek 4 kwietnia, siedziba ZRB NSZZ „Solidarność” do wyboru godzina 10.00 i 16.00 

Obradował Zarząd Regionu

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych z terenu Bydgoszczy. W porządku obrad znalazło się m.in. przyjęcie budżetu na 2018 rok, podsumowanie obchodów 36. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 oraz informacje z pracy Prezydium, Oddziałów i Biur Terenowych ZRB NSZZ „Solidarność”.

Bydgoski Marzec 2017

Bydgoski Marzec 2017

Z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Małgorzaty Sadurskiej i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w niedzielę 19 marca w Bydgoszczy odbyły się obchody 36. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 roku. W uroczystościach udział wzięli uczestnicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku – związkowcy z tzw. robotniczej i rolniczej „Solidarności”, członkowie Stowarzyszeń „Przymierze”  i „Idee Solidarności 1980-89”, naukowcy z IPN oraz członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Wśród Pocztów Sztandarowych był Poczet Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, KZ NSZZ „Solidarność” przy PESA Bydgoszcz SA oraz Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

Zapraszamy na spotkanie Przewodniczących

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczących organizacji zakładowych, międzyzakładowych i podzakładowych z Bydgoszczy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę – 22 marca br. o godzinie 12.00 w sali MZK przy ul. Inowrocławskiej 11.

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy w Warszawie

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy w Warszawie

Komisja Krajowa, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Marcin Brzeziński zapraszają 7 kwietnia na XVII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ „Solidarność.

Komitet Stały RM pozytywnie zaopiniował projekt „Solidarności”

Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę. Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd. Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac. Minister Kowalczyk nie wykluczył, że rząd zajmie się opinią w sprawie projektu w najbliższy wtorek. Według niego w rekomendacji Komitetu Stałego pojawiły się uwagi do projektu. Dotyczą one przede wszystkim kwestii kar oraz liczby dni wolnych od handlu. – Jest to projekt obywatelski, więc opinia jest dość ogólna, przede wszystkim pozytywna i rekomendująca dalsze prace – dodał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Bydgoski Marzec 1981

Bydgoski Marzec 1981

W najbliższą niedzielę mija 36. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. Uroczystości z tej okazji organizują wspólnie: Zarządy Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”, Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74