Posiedzenie plenarne K-P WRDS

1 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, którego gościem była Minister Elżbieta Rafalska. Podczas posiedzenia WRDS minister rodziny omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała także partnerów społecznych z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Tematy te zostały poddane dyskusji.

Minister Elżbieta Rafalska wyraziła nadzieje, że jej obecność na dzisiejszych obradach otworzy cykl wizyt w województwie. – Przedstawiłam informację dotyczącą prowadzonej polityki rodzinnej i senioralnej oraz zmian tych nowelizacji w ustawie. Poprzedziłam to roboczym spotkaniem z panem wojewodą i jego służbami na temat koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, a więc zadania, które od 1 stycznia wojewoda przejął od marszałka. W skali kraju jest to bardzo dużo wniosków, których rozpatrywanie trzeba zdynamizować. Mówiliśmy również o problemach związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz o formach wsparcia z programów rządowych adresowanych do województwa, np. o finansowaniu programu „Rodzina 500 plus” – podkreśliła minister.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się także do finansowania emerytur i zapewniła, że pieniędzy nie brakuje, a sytuacja w jest pod kontrolą.

Minister podkreśliła, że sytuacja jest pod kontrolą. – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma wyjątkowo dobrą sytuację, najlepszą w porównaniu do wszystkich ostatnich lat, absolutnie gwarantuje płynność finansową, żaden z emerytów nie musi się obawiać, a skutki przywróconego wieku emerytalnego są zdecydowanie niższe niż sądzili eksperci oceniając naszą reformę – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z zasadą rotacji obecnie Radą Dialogu Społecznego ze strony rządowej kieruje Minister Elżbieta Rafalska, a przewodnictwo w K-P WRDS przejął wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Rotacja ma wyrównywać szanse wszystkich trzech stron dialogu społecznego i silniej angażować jego poszczególne organizacje i strony.

źródło  www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Z ramienia NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego w posiedzeniu uczestniczyli Leszek Walczak i Sebastian Gawronek. 

Podczas dyskusji głos zabrał także przewodniczący ZRB NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak w temacie wykluczenia społecznego i ubóstwa. Wskazał na problem instytucji, które zajmują się osobami wykluczonymi i niepełnosprawnymi w Domach Pomocy Społecznej. Zdaniem szefa Regionu, mimo bardzo dużej odpowiedzialności osób zatrudnionych w tych instytucjach ich zarobki pozostają na bardzo niskim poziomie. Samorządy nie radzą sobie z tym tematem i nie gwarantują stałego wzrostu płac. Występuje tylko czasowa regulacja, która nie ma charakteru gwarantującego pracownikom stabilizacji płacowej.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74