Spotkanie z p.o. OIP w Bydgoszczy

22 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, którego gościem był Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy p. Zbigniew Studziński, pełniący obowiązki od 30 listopada ubiegłego roku. Podczas swojego wystąpienia zadeklarował pełną współpracę z NSZZ „Solidarność”,  w ramach obowiązującego prawa i ustawy o PIP.
– Rzeczywistość bywa twarda i należy zawsze dążyć do konsensusu. Jako związkowiec od ponad trzydziestu lat wiem z jakimi problemami macie Państwo do czynienia na co dzień. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała po partnersku i z szacunkiem.    – stwierdził Z.Studziński.

W drugiej części spotkania związkowcy zasygnalizowali kilka problemów, z którymi spotykają się w swoich zakładach pracy, m.in. w kontaktach z Inspektorami Pracy. Dotyczą one m.in.: jednolitej interpretacji przepisów przez Inspektorów prowadzących kontrole i szkolenia dla SIP, prowadzenia kontroli w zakładach znajdujących się na terenie miejsca zamieszkania inspektora, braku możliwości uzyskania od pracodawcy odpowiedzi na pisma dot. dyskryminacji płacowych oraz sposobu przeprowadzania anonimowych ankiet ws. mobbingu w miejscu pracy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74