Generałowie winni – wyrok ws. Wojskowych Obozów Internowania

- Wczoraj, 22 lutego o godzinie 10.00, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie już tylko dwóch oskarżonych generałów – Władysława C. i Józefa S. Sąd uznał, potwierdzając naszą ocenę zdarzeń, że władze PRL, w tym wymienieni generałowie SB, wcielając opozycjonistów do wojska (do tzw. Wojskowych Obozów Internowania) i pozbawiając ich w ten sposób wolności, działały bezprawnie. Sąd skazał ich na karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, w siedzibie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, prokurator IPN Mieczysław Góra.W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: Tadeusz Antkowiak – prezes Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982”, Zbigniew Pluciński – członek Stowarzyszenia oraz Sebastian Gawronek – wiceszef bydgoskiej „Solidarności”.

- Myślę, że jest to bardzo ważny moment jeśli chodzi o wczorajszy wyrok w sprawie Wojskowych Obozów Internowania. Sąd uznał, że oskarżeni dopuścili się popełnienia czynu nadużycia władzy, dopuścili się popełnienia zbrodni komunistycznej, a w szczególności dopuścili się zbrodni przeciwko ludzkości. Sąd w sentencji wyroku wyjaśnił na czym polegała zbrodnia przeciwko ludzkości – „na prześladowaniu wymienionych osób ze względów politycznych z naruszeniem praw każdego człowieka do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów oraz prawa każdego człowieka do strajku przewidzianych w art.23 ust.4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” – mówił prokurator Mieczysław Góra. – Dlaczego dzisiejsza konferencja prasowa odbywa się właśnie w siedzibie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”? Ponieważ wczorajszy wyrok wyraźnie mówi, że związki zawodowe są bardzo ważne, że każdy pracownik ma prawo się zrzeszać i ma prawo do strajku – wyjaśniał  prokurator.

- Ówczesna władza, wiedząc że zamknięcie nas w Wojskowych Obozach Internowania jest nielegalne, wydała rozkaz zniszczenia wszystkich dokumentów związanych z naszym pobytem w jednostkach. Mieliśmy szczęście, że do tego nie doszło i prokurator mógł  skierować do Sądu akt oskarżenia. Dzisiaj, w imieniu wszystkich zamkniętych bezprawnie w trzynastu Wojskowych Obozach Internowania, składam podziękowanie panu prokuratorowi Górze za to, co dla nas zrobił. Trzeba było włożyć wiele pracy i wysiłku, aby winni zostali ukarani – powiedział Tadeusz Antkowiak, jeden z 304 opozycjonistów internowanych w Chełmnie. Dlaczego tylko dwóch generałów uznano za winnych? Bo pozostałych przed wyrokiem, jeszcze przynajmniej dwunastu, wybawiła biologia – stwierdził Prezes „Chełminiaków”

Sprawa dotycząca bezprawnego zamknięcia opozycjonistów w tzw. Wojskowych Obozach Internowania zaczęła się w marcu 2012 roku, kiedy na wniosek Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”, skierowany został akt oskarżenia przeciwko generałom SB do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Przez prawie trzy lata trwała batalia, aby sąd rozpoczął procedowanie. Dopiero 15 grudnia 2014 roku, przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, rozpoczął się proces trwający kolejne trzy lata. Łącznie odbyło się 106 wokand, bowiem sprawa wymagała bardzo wnikliwego rozpatrzenia. I w końcu doczekano się sprawiedliwości.

na zdjęciu Tadeusz Antkowiak – prezes Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982″


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74