Cierpliwość pracowników sfery budżetowej się wyczerpała

Dzisiaj (28 lutego) w siedzibie Regionu odbyła się konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, utworzonego 14 lutego br. Komitet reprezentuje 30 organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” naszego Regionu – przedstawicieli pracowników oświaty, służby zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Statystycznego, Urzędu Miar, Urzędu Wojewódzkiego, Pomocy Społecznej, kultury i pracowników cywilnych Policji.Jak poinformował na konferencji prasowej Mariusz Kolasiński – przewodniczący Komitetu, związkowcy domagają się odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych, a nie jedynie dla wybranych, odmrożenia kwoty bazowej i zwiększenia jej do poziomu minimalnego wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej oraz zagwarantowania środków budżetowych w jednostkach na wynagrodzenia i działalność statutową.

- Prześlemy nasze postulaty do Premiera M. Morawieckiego oraz Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wojewody Mikołaja Bogdanowicza, oczekując podjęcia rozmów i negocjacji. Mamy nadzieję, że głos ludzi zmęczonych i zdeterminowanych brakiem regulacji płacowych od wielu lat, dzięki działaniom naszego Komitetu zostanie wreszcie wysłuchany i potraktowany poważnie – mówił Mariusz Kolasiński.

- Chcemy normalnie, spokojnie pracować i żyć, jesteśmy zdeterminowani w naszych działaniach. Wynagrodzenie nie może być jałmużną, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie na zasadach kodeksu pracy – podkreślali przedstawiciele pracowników sfery budżetowej.

- Mamy nadzieję, że ten dialog, o którym mówiono w kampanii wyborczej, będzie skuteczny i przyniesie oczekiwane przez pracowników jednostek budżetowych rezultaty – stwierdzili członkowie Komitetu. W przypadku braku reakcji Rządu na postulaty Komitet Protestacyjny rozważy wszelkie dostępne środki statutowe i prawne w celu realizacji zgłoszonych żądań – napisano w Komunikacie.

Komunikat


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74