Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Radosnego Alleluja

Radosnego Alleluja

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych – wielu łask Bożych, dobroci i wzajemnej życzliwości Koleżankom i Kolegom oraz waszym Rodzinom składa w imieniu Zarządu i Prezydium Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz własnym  Przewodniczący Leszek Walczak

Komunikat

Informujemy, że Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 30 marca, w Wielki Piątek, biuro Regionu będzie nieczynne.

Nie żyje Jerzy Mierzejewski

Nie żyje Jerzy Mierzejewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi śp. Jerzego Mierzejewskiego. Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PER Elton. Był delegatem na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i członkiem pierwszego Zarządu Regionu.

„Solidarność” i Lewiatan krytycznie o opinii Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny przyzwala na naruszanie podstaw instytucji dialogu społecznego w Polsce, co prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisały we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Odniosły się w ten sposób do opinii Prokuratora Generalnego, wydanej w związku ze skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem Prezydenta RP o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy znoszącej limit tzw. 30. krotności dochodów do których potrąca się składki na ubezpieczenia społeczne.

Czy będzie spotkanie z minister Elżbietą Rafalską?

Przesłane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego pismo Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do p.Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Sekretarz Stanu Marek Suski w piśmie zwrócił się do pani minister z prośbą o zajęcie stanowiska i merytoryczne odniesienie do zawartych w piśmie propozycji, oraz podjęcie stosownych działań, w tym zorganizowanie postulowanego spotkania z przedstawicielami Komitetu. O podjętych w tej sprawie działaniach i stanie sprawy ma być na bieżąco informowane Biuro Prezesa Rady Ministrów.

Droga Krzyżowa Ludzi Solidarnych

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Ojciec Mieczysław Łusiak SJ Kapelan Regionu zapraszają w piątek 23.03.2018 roku o godzinie 17.00 na DROGĘ KRZYŻOWĄ LUDZI SOLIDARNYCH. Trasa Drogi Krzyżowej prowadzić będzie z Wełnianego Rynku od siedziby Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, ulicami bydgoskiej starówki, do kościoła p.w. Św.Andrzeja Boboli na Placu Kościeleckich. Do udziału w Drodze Krzyżowej zapraszamy członków NSZZ „Solidarność”, Poczty Sztandarowe organizacji związkowych, a także mieszkańców miasta.

Bydgoski Marzec stał się jednym z symboli walki o wolną Polskę

Bydgoski Marzec stał się jednym z symboli walki o wolną Polskę

Wczoraj odbyły się obchody 37. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku. Tegoroczne obchody odbyły się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Zorganizowane zostały wspólnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Przewodniczących NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

Komunikat

W związku z obchodami 37. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981, zaplanowane na dzisiaj – 19 marca br. spotkanie z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych nie odbędzie się. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  w dzisiejszych uroczystościach, które rozpoczną się o godzinie 12.00 przed tablicą upamiętniającą strajk chłopski z 1981 roku, usytuowaną na budynku dawnego WK ZSL przy ul. Dworcowej 87.

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wiceszefem KK

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wiceszefem KK

Wczoraj, w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej z Bogdanem Kubiakiem – zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Reprezentanci organizacji związkowych wchodzących w skład Komitetu Protestacyjnego przedstawili sytuacje w poszczególnych jednostkach budżetówki i zaapelowali do władz Komisji Krajowej o pomoc w dążeniu do realizacji postulatów Komitetu Protestacyjnego.

Śniadanie wielkanocne

Od wielu lat razem wspieramy działania Sióstr ze Zgromadzenia Albertynek w organizacji pomocy osobom najuboższym i samotnym. Jak przed każdymi świętami, w tym szczególnym czasie, zwracamy się do członków organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74