Poparcie dla działań Komitetu Protestacyjnego

7 marca otrzymaliśmy Uchwałę Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” popierającą działania Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego.

Czytamy w niej: W związku z działaniami Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Rada Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” popiera wszelkie postulaty zgłoszone przez Komitet Protestacyjny w piśmie z 28 lutego 2018 roku do Premiera Rządu RP.

Jednocześnie deklaruje wszelkie wsparcie dla działań Komitetu Protestacyjnego, w tym: przekazywanie materiałów i informacji dotyczących działań Komitetu Protestacyjnego do członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”, informowanie o działaniach Komitetu, w tym także dotyczących organizacji protestów.

Poparcie dla działań Komitetu Protestacyjnego wyraził również Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. W przesłanym Stanowisku czytamy: Rada Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” popiera żądania płacowe Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego. Od wielu lat zamrożenie płac pracowników sfery budżetowej jest niewłaściwe i prowadzi do pogorszenia sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin.
Stanowisko


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74