Posiedzenie Prezydium K-P WRDS ws. postulatów Komitetu protestacyjnego

7 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas którego Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Kolasiński – Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego poinformowali o postulatach Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Pracownicy: oświaty, służby zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Statystycznego, Urzędu Miar, Urzędu Wojewódzkiego, Pomocy Społecznej, kultury oraz pracownicy cywilnej policji reprezentujący 30 organizacji związkowych domagają się:
- odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych, a nie jedynie dla wybranych;
- odmrożenie kwoty bazowej i zwiększenie jej do poziomu minimalnego wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej;
- coroczna waloryzacja kwoty bazowej;
- zagwarantowanie środków budżetowych w jednostkach na wynagrodzenia i działalność statutową (w niektórych jednostkach budżetowych na 2018 r. jest na poziomie 93-96% budżetu roku 2017).

Komitet Protestacyjny uważa, że konsekwentne „zamrażanie” wzrostu wynagrodzeń nie podlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większej rozbieżności płacowych wśród poszczególnych grup pracowniczych u tego samego pracodawcy.

Po dyskusji Prezydium Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podjęło decyzję, że wystosuje wniosek do Premiera Rządu oraz Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego minister Elżbiety Rafalskiej o dialog w sprawie waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej.

źródło: http://kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-rada-dialogu-spolecznego


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74