Stanowisko ZRB NSZZ „Solidarność” ws. protestu pracowników sfery budżetowej

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty zgłoszone przez Komitet Protestacyjny pracowników sfery budżetowej.

W przyjętym w tej sprawie Stanowisku Zarząd Regionu przypomina o negatywnej opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność” z dnia 25.09.2017 roku w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. W części dotyczącej wynagrodzeń Prezydium podkreśliło, że konsekwentne „zamrażanie” wzrostu wynagrodzeń niepodlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większych rozbieżności płacowych wśród poszczególnych grup pracowniczych u tego samego pracodawcy.
Erozja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powoduje stały spadek atrakcyjności tego typu pracy, co w dłuższej perspektywie może powodować stały spadek jakości usług dla społeczeństwa, np. w pomocy społecznej. W wielu urzędach administracji centralnej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia co – przy jednoczesnym wzroście obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów – powoduje zwiększenie obciążenia pracą, co de facto oznacza wzrost wydajności pracy za niższą płacę. Efektem staje się ucieczka ludzi młodych posiadających perspektywy z administracji centralnej; zaś dobra praca służby cywilnej jest jednym z warunków sprawnej realizacji programu społecznego i ekonomicznego rządu.

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w przyjętym Stanowisku podkreśla, że „przekazane do jednostek budżety na 2018 rok w pełni potwierdzają fakt, że środki przekazane na wynagrodzenia oraz działalność statutową jednostek są w zdecydowanej większości niższe niż otrzymane w 2017 roku”.

Stanowisko ZRB


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74