Śniadanie wielkanocne

Od wielu lat razem wspieramy działania Sióstr ze Zgromadzenia Albertynek w organizacji pomocy osobom najuboższym i samotnym. Jak przed każdymi świętami, w tym szczególnym czasie, zwracamy się do członków organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”.

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74