Nie żyje Jerzy Mierzejewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi śp. Jerzego Mierzejewskiego.

Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PER Elton. Był delegatem na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i członkiem pierwszego Zarządu Regionu.

W 1983 roku był redaktorem naczelnym podziemnego „Informatora Bydgoskiego” oraz członkiem zespołu redakcyjnego „Wolnych Związków”. W latach 1982-1989 współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W 2010 roku został uhonorowany „Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”.

Rodzinie śp. Jerzego Mierzejewskiego wyrazy głębokiego współczucia w imieniu bydgoskiej „Solidarności” składa przewodniczący Leszek Walczak.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74